Technik Teleinformatyk

Technik teleinformatyk jest specjalistą o dużych kwalifikacjach zawodowych łączący umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Buduje on sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę.

Do zadań technika teleinformatyka należy chociażby projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

Urządzenia i systemy teleinformatyczne w obecnych czasach charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od teleinformatyka umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.

 Absolwenci technikum teleinformatycznego mogą wykonywać prace na stanowiskach:

• monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
• konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,
• sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,
• projektantów i administratorów sieci komputerowych,
• techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy oraz samodoskonalenia. Istnieje ciągła potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji.

 

Praca w zawodzie technika teleinformatyka stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. W chwili obecnej obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie uważanym za perspektywiczny.

Technik teleinformatyki znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne a także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe jak i przedsiębiorstwach oraz organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne w firmach świadczących usługi teleinformatyczne oraz informatyczne.

 

Uczniowie technikum teleinformatycznego jako jedyni w powiecie słupeckim
mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach:

 

 

Absolwent technikum teleinformatyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• Uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich.
• Projektowania, wykonywania oraz konfigurowania sieci komputerowych.
• Montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych.
• Instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych.
• Administrowanie sieciami teleinformatycznymi.
• Transmitowania danych w sieci.
• Konfigurowania i eksploatowania urządzeń i usług sieciowych.
• Wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych.
• Konfigurowania i eksploatowania urządzeń teletransmisyjnych.
• Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
• Projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych.
• Konfigurowania i pomiaru systemów i sieci transmisyjnych.

 

 

Przedmioty zawodowe:

• Elektrotechnika i elektronika
• Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów
• Urządzenia teletransmisyjne
• Sieci komputerowe
• Systemy i sieci transmisyjne
• Podstawy komutacji cyfrowej
• Pomiary elektryczne i elektroniczne
• Systemy komputerowe
• Konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych
• Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
• Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
• Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych

 

 

Absolwent techniku może kontynuować naukę na studiach inżynierskich oraz magisterskich na uczelniach wyższych, politechnikach na kierunku informatyka w specjalizacjach sieci komputerowe, teleinformatyka, telekomunikacja.

                                   

Facebook