Wywiadówka

2017-11-21

Aktualności » Wywiadówka

20 listopada w ZSP odbyła się wywiadówka. Spotkanie z rodzicami i opiekunami uczniów składało się z dwóch części. Najpierw miało miejsce zebranie ogólne w hali widowiskowo-sportowej, a później zebrani spotkali się z wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych.

W trakcie części oficjalnej Pani Dyrektor szkoły, Małgorzata Iwanicka, przybliżyła rodzicom i opiekunom informacje na temat życia szkoły w semestrze bieżącym, omówiła również wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych i zawodowych.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie zaplanowanych działań na ten rok szkolny przez Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Marzene Kuczmaszewską.

Ostanim punktem zebrania było wręczenie przez Panią Kamilę Bartłomiejczak i Panią Dyrektor szkoły Małgorzatę Iwanicką, certyfikatów uczniom z klas II, III i IV Technikum Obsługi Turystycznej, którzy odbyli miesięczne praktyki zawodowe w Maladze w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”.
Po części oficjalnej rodzice i opiekunowie udali się na spotkania z wychowawcami do wskazanych klasopracowni.

                       

Facebook