Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

2018-06-22

Aktualności » Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca. 22 czerwca uczniowie otrzymali wymarzone świadectwa i nagrody, a absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej pożegnali się ze szkołą.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Sekretarz Powiatu Słupeckiego pan Paweł Gotowała, Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, oraz rodzice z Przewodniczącą Rady Rodziców panią Marzeną Kuczmaszewską na czele.

Pani Dyrektor Małgorzata Iwanicka podsumowała rok szkolny 2017/2018, a następnie wspólnie z wychowawcami i przewodniczącą Rady Rodziców wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce.

Najwyższą średnią ocen osiągnął Jakub Zehner uczeń klasy II Technikum Teleinformatycznego średnia ocen 5,50.

Pozostali uczniowie, którzy również otrzymali świadectwo z wyróżnieniem to:

Klasa I LO – Adam Wiatrowski – 5,24; Martyna Kosmowska – 4,94; Julia Jędrysiak – 4,94; Mikołaj Frankowski – 4,82; Filip Dropiński – 4,75,

Klasa I Technikum – Dawid Fimiak – 4,76,

Klasa II LO– Daria Wstawska – 5,22; Martyna Wilczewska – 4,89; Natalia Matuszewska – 4,78,

Klasa II Technikum – Rafał Kujawa – 5,08; Damian Pańczak- 5,00; Przemysław Kusiołek – 4,77,

Klasa II ZSZ – Łukasz Pułról – 4,82; Marcin Frydrych – 4,82,

Zakończenie roku szkolnego to też czas rozstania z uczniami klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce otrzymali: Adrian Wiatrowski, Anna Matuszak, Michał Kowalski

Pani Dyrektor wręczyła medal szkoły Jakubowi Kubiakowi - absolwentowi, który swoimi osiągnięciami szczególnie wyróżniał się na tle klasy, odnosząc sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Dla rodziców wyróżniających się uczniów przygotowano listy gratulacyjne, a dla rodziców szczególnie angażujących się w życie szkoły podziękowania. List gratulacyjny i podziękowanie otrzymali Jerzy i Małgorzata Kubiakowie, natomiast podziękowanie Dorota i Eugeniusz Łabęccy.

Ostatnim punktem uroczystości był występ szkolnej grupy tanecznej „Black Rose”.

 

red. A. Frankowska

 

                       

Facebook