Teleinformatycy na praktykach w Grecji

Erasmus+ Grecja » Teleinformatycy na praktykach w Grecji

Mobilność zawodowa uczniów Technikum Teleinformatycznego w ZSP w Zagórowie

Nazwa projektu : Moja praktyka moją przyszłością

Uczestnicy: 24 uczniów z klas I, II, III i IV Technikum Teleinformatycznego

Miejsce praktyk: Paralia Panteleimonos, Grecja

Czas trwania stażu: 11.10 – 07.11.2018r.

Na miesięczne praktyki zawodowe do Paralia Panteleimonos w Grecji poleciała grupa uczniów z Technikum Teleinformatycznego. Komisja rekrutacyjna wybrała 24 osoby. Młodzież musiała napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka i opinia wychowawcy.

Do wyjazdu zakwalifikowały się następujące osoby: Wiktor Adaszak, Oskar Bartczak, Mateusz Bączkowski, Filip Busse, Kacper Cierzniak, Dawid Fimiak, Michał Gacki, Ernest Gruszczyński, Adam Kędziora, Mikołaj Kubacki, Michał Kubiak, Paweł Machnikowski, Dawid Marjański, Piotr Matuszewski, Dominik Nowak, Damian Pańczak, Anita Parus, Adrian Piaseczny, Szymon Pietrala, Adrian Pilarski, Paweł Reszkiewicz, Adrian Serbinowski, Jakub Zehner, Krystian Żelek.

Z przyznanych środków unijnych opłacone zostaną: zakwaterowanie, wyżywienie, przelot samolotem, ubezpieczenie, kursy doszkalające, praktyki zawodowe i wycieczki krajoznawcze. Uczniowie otrzymają również „kieszonkowe”. Wychowankom towarzyszy 2 opiekunów- wicedyrektor – p. Wioletta Woźna i nauczycielka biologii i chemii  p. Iwona Wilczyńska-Kałużna. Nad prawidłową realizacją praktyk czuwa p. Sylwia Roszak- koordynator projektu.

Głównym celem praktyki zagranicznej jest wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług teleinformatycznych.

red. Sylwia Roszak

             

Facebook