Stowarzyszenie "Ratujmy Życie" zaprasza na bezpłatny kurs

2017-11-06

Aktualności » Stowarzyszenie "Ratujmy Życie" zaprasza na bezpłatny kurs

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych
i Zdarzeń Losowych "Ratujmy Życie" w Słupcy
zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Słupeckiego (szczególnie w wieku 55+) do uczestnictwa w bezpłatnym programie dotyczącym zdobywania praktycznej wiedzy na temat pierwszej pomocy
pt. „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze” - projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem programu jest wyposażenie mieszkańców powiatu słupeckiego w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa/ratownictwa i pierwszej pomocy, pozbycie się obaw przed angażowaniem się w podejmowanie działań ratowniczych na rzecz innych (obcych osób), dodanie odwagi przy podejmowaniu działań ratowniczych, nauka bezpiecznego korzystania z automatycznego defibrylatora (AED) - urządzenia,
które w nagłych przypadkach pomaga przywrócić akcję serca.

 

Szkolenia planowane są w dwóch etapach:

-        informacyjno-szkoleniowe dla grup ok. 50 – 100 osób z wykładami i praktycznymi pokazami,

-        informacyjno-techniczne dla ok. 20 osób z praktycznym przeszkoleniem wszystkich uczestników.

 

W trakcie szkolenie odbędą się prezentacje z wykorzystaniem manekinów i sprzętu medycznego, zostaną udzielone wyjaśnienia na pytania problemowe. Będzie również możliwość zrobienia prostych badań ciśnienia krwi, poziomu cukru. Zapewniamy skromny poczęstunek.

 

WSZYSTKIE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE

Terminy i miejsca szkoleń będą dobierane do wymagań grup uczestników i trenerów

po zebraniu odpowiedniej grupy chętnych.

 

Dla celów organizacyjny prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu na adres:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych
i Zdarzeń Losowych "Ratujmy Życie" w Słupcy
, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca,
tel.: (63) 275 86 31, (63) 275 86 25; e-mail: ratujmy-zycie@wp.pl

 

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, gminę, dane kontaktowe (tel. e-mail), datę urodzenia.

                       

Facebook