Regulaminy i programy szkolne

O szkole » Regulaminy i programy szkolne

 • ico01.pdf, Program wychowawczo-profilaktyczny rok szkolny 2018/2019
 • ico02.pdf, Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico03.pdf.pdf, Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostanecki
 • ico04.pdf, Procedura kontroli frekwencji uczniów
 • ico05.pdf, Podręczniki na rok szkolny 2018/2019
 • ico06.pdf, Ceremoniał szkolny
 • ico07.pdf, Ramowe plany nauczania - liceum
 • ico09.pdf, Ramowe plany nauczania - szkoły zawodowe
 • ico10[1].pdf, Ramowe plany nauczania - technika
 • ico11[1].pdf, Szkolny zestaw programów nauczania
 • ico12[1].pdf, Raport z ewaluacji całościowej w Liceum Ogólnokształcącym
 • ico13[1].pdf, Instrukcja Dziennik Elektroniczny
 • ico14[1].pdf, Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
 • ico15[1].doc, Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie
 • ico16.pdf, Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu
 • ico17.pdf, Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu
 • ico18.pdf, Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico19[1].pdf, Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
 • ico20.pdf, Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico21[1].pdf, Regulamin Szkolnego Koła LOK nr. 16-11 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico22.pdf, Regulamin Koła Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 • ico23.pdf, Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS - InterRisk
                                   

Facebook