Program edukacyjny "Uczenie sie przez całe życie" - Leonardo daVinci

O szkole » Programy edukacyjne » Program edukacyjny "Uczenie sie przez całe życie" - Leonardo daVinci

W lutym ubiegłego roku nauczycielki ZSP w Zagórowie Ilona Król i Agnieszka Frankowska napisały projekt dotyczący wyjazdu młodzieży oddziału Technikum Obsługi Turystycznej na 4- tygodniowe praktyki zagraniczne. Po złożeniu wniosku o dotacje ze środków unijnych, okazało się, że projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i po selekcji zgłoszeń z całej Polski, dokonanej przez FRSE, nasi uczniowie mogą wyjechać na praktyki do Walencji. 
  Spośród 20 uczniów, którzy zgłosili się do wyjazdu, komisja rekrutacyjna wybrała 16. Młodzież musiała napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka i opinia wychowawcy. 
  Do wyjazdu zakwalifikowały się następujące osoby: Kinga Bednarek, Adrianna Garbaciak, Michalina Gośka, Kinga Krukowska, Daria Krupczyńska, Daria Modelska, Malwina Naszkowska, Karolina Paprzycka, Weronika Izdebna, Adam Piotrowski, Andżelika Olejniczak, Sylwia Juszczak, Ewelina Nowaczyk, Ewa Figas, Natalia Dudkowiak i Klaudia Sobolewska.
  Na realizację projektu wybraliśmy Hiszpanię ze względu na to, że jest to jedna z najpopularniejszych destynacji w Europie i kraj ten szczyci się bardzo dobrze rozbudowaną bazą turystyczną. Organizacja pośrednicząca Esmovia, z którą współpracujemy, pomogła nam w wyborze odpowiednich organizacji przyjmujących. Hotele te są dużymi ośrodkami wypoczynkowymi, które w miesiącach od kwietnia do września goszczą turystów z całego świata. Chcemy, aby nasza młodzież uczyła się od najlepszych, bo tylko w taki sposób może później podejmując pracę w naszym regionie promować go na arenie krajowej, a może nawet międzynarodowej.
  Odbyta praktyka zawodowa przyczyni się do kształtowania wśród uczestników następujących cech:
• poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
• umiejętności współpracy w zespole, 
• przestrzegania zasad higieny pracy i przepisów bezpieczeństwa pracy, 
• przestrzegania zasad dyscypliny pracy,
• oszczędności materiałów, energii i innych nakładów,
• zdolności koncentracji, 
• systematyczności i dokładności,
• zainteresowania wykonywaną pracą, 
• wytrwałości w dążeniu do celu,
• chęci do bezustannego doskonalenia się w zawodzie,
• skutecznego komunikowania się z klientem zagranicznym z zachowaniem zasad etyki zawodu,
• dbania o swoją markę, aby być poważnym partnerem na rynku europejskim,
• wywoła świadomość bycia nie tylko obywatelem Polski, ale i całej Europy. 
  Podopieczni wylecą do Hiszpanii 14 września. Wcześniej wezmą udział w szkoleniach z języka angielskiego i krajoznawstwa, a także odbędą kurs pedagogiczny, podczas którego zostaną zapoznani z zagrożeniami i technikami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. W Hiszpanii młodzież weźmie udział w 20- godzinnym kursie języka hiszpańskiego, który zaplanowano w pierwszym tygodniu pobytu oraz odbędzie 2 wizyty kulturowe. W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy projektu odwiedzą Miasto Sztuki i Nauki w Walencji, a także będą się uczyć , jak przygotować tradycyjną hiszpańską potrawę o nazwie paella. Z przyznanych środków unijnych opłacone zostaną: zakwaterowanie, przelot samolotem, ubezpieczenie, kursy doszkalające i bilety miesięczne z miejsca zakwaterowania do miejsca praktyk. Uczniowie otrzymają pieniądze na wyżywienie i „kieszonkowe”. Wychowankom towarzyszyć będzie 2 opiekunów- dyrektor Marek Kujawa i nauczycielka przedmiotów zawodowych Kamila Bartłomiejczak. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie Agnieszka Frankowska - koordynator projektu.
   Głównym celem praktyki zagranicznej jest wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług turystycznych. 

                                                                                                                       Agnieszka Frankowska
                

                      Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.
             KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

             

Facebook