Program edukacyjny "Uczenie się przez całe życie" – Comenius

O szkole » Programy edukacyjne » Program edukacyjny "Uczenie się przez całe życie" – Comenius

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Braci Kostaneckich w Zagórowie (koordynator) wraz z niemiecką szkołą Berufsbildende Schulen Europa Schule w Rotenburgu realizuje dwustronny partnerski projekt: „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” –Comenius. Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2012 – 31.07.2014.

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Cele naszego projektu to: promowanie nauki języka niemieckiego poprzez umożliwienie uczniom sprawdzenia w praktyce umiejętności językowych, a tym samym motywowanie do nauki języków obcych i poprawa kompetencji językowych. Ponadto wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój osobowości poprzez kontakty międzyludzkie, pokonywanie barier komunikacyjnych, rozwój samodzielności, poszerzenie wiedzy z zakresu tematyki projektu.

Podczas wymiany młodzieży, młodzież miała możliwość poszerzenia wiedzy na temat środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii. W celu pozyskania informacji i zebrania materiałów do albumu i ulotek uczestnicy porozumiewali się ze sobą, planowali ciekawe zajęcia terenowe, wycieczki krajoznawcze i pracowali w grupach nad wybranymi zagadnieniami, uczyli się wzajemnie piosenek, przeprowadzali wywiady, wymieniali się informacjami, materiałami, wymieniali się wiedzą z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, poznawali ciekawe miejsca, historię państw partnerskich oraz charakter życia społeczności, wspierali się w sytuacjach trudnych, odnosili się do siebie z szacunkiem, korespondowali ze sobą.

Uwieńczeniem wymian klasowych było wypracowanie produktu końcowego - albumu i ulotek promujących Wielkopolskę i Dolną Saksonię.

 

 • wizyta-erwina-eggersa-z-rotenburga.jpg

  Wizyta Erwina Eggersa z Rotenburga

  3 kwietnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie odwiedził dyrektor Berufsbildende Schulen Rotenburg-Europaschule w Rotenburgu Erwin Eggers. Celem przyjazdu było omówienie programów wizyt uczniów w Polsce i Niemczech, gdyż zagórowska szkoła od września ubiegłego roku realizuje wraz z niemiecką placówką edukacyjną Dwustronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius zatytułowany „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”.

  WIĘCEJ

 • dzien-jezykow-obcych-z-goscmi-z-rotenburga.jpg

  Dzień Języków Obcych z gośćmi z Rotenburga

  29 maja w ZSP w Zagórowie odbył się uroczysty Dzień Języków Obcych. Był szczególny, gdyż szkoła Kostaneckich gościła od 10 dni młodzież i nauczycieli z Rotenburga, którzy odwiedzili Zagórów w ramach Dwustronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius zatytułowanego „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”.

  WIĘCEJ

 • wymiana-polsko-niemiecka-czyli-pobyt-gosci-z-rotenburga-w-wielkopolsce.jpg

  Wymiana polsko-niemiecka, czyli pobyt gości z Rotenburga w Wielkopolsce

  W dniach 22-31 maja uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Braci Kostaneckich w Zagórowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w wymianie z niemiecką szkołą Berufsbildende Schulen Europa Schule w Rotenburgu w ramach projektu „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”, realizowanego przez ZSP (koordynatora) w programie „Uczenie się przez całe życie” –Comenius. Projekt odbywa się w terminie 01.08.2012 – 31.07.2014.

  WIĘCEJ

 • wywiadowka.jpg

  Wywiadówka

  22 stycznia odbyła się w hali widowiskowo-sportowej wywiadówka wieńcząca semestr zimowy. Zebranie z rodzicami składało się z następujących punktów: dyrektor Marek Kujawa przedstawił informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów, pielęgniarka szkolna Renata Zandecka poinformowała zebranych o stanie zdrowia młodzieży, nauczycielka języka niemiecka Małgorzata Zielińska- Wojtczak oraz uczniowie Natalia Sobolewska i Mateusz Pawela (II TG) omówili współpracę ze szkołą w Rotenburgu realizowaną w ramach programu edukacyjnego Comenius i zaprezentowali slajdy obrazujące pobyt gości z Niemiec w Polsce, zespół Kostanecki Band wykonał kilka utworów muzycznych. Po części ogólnej wywiadówki rodzice i opiekunowie wychowanków udali się na spotkania z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.

  WIĘCEJ

 • dzien-jezykow-obcych.jpg

  Dzień Języków Obcych

  12 czerwca w ZSP w Zagórowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Języków Obcych. Przyświecało mu hasło ”Bądź aktywny – ucz się języków obcych”. Celami akademii były: podkreślenie potrzeby uczenia się języków obcych i roli wielojęzyczności w zjednoczonej Europie, zwiększenie świadomości na temat istnienia i szacunku dla wszystkich języków oraz motywacji do ustawicznego uczenia się języków obcych, także w formach pozaszkolnych; zachęcenie młodzieży do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną.

  WIĘCEJ

 • drzwi-otwarte-2014.jpg

  Drzwi Otwarte 2014

  29 marca odbyły się w zagórowskim ZSP Drzwi Otwarte. Społeczność szkoły im. Braci Kostaneckich stanęła na wysokości zadania i przygotowała dla odwiedzających moc atrakcji.
  W klasopracowniach i holach zostały wyeksponowane wystawy fotograficzne przedstawiające życie szkoły, eksponaty, włączano filmy i nagrania obrazujące charakter nauki w danym oddziale, przeprowadzano eksperymenty naukowe, prezentowano scenki artystyczne oraz przede wszystkim udzielano odpowiedzi na pytania związane z kształceniem w danym oddziale.

  WIĘCEJ

 • uczniowie-w-rotenburgu-w-ramach-wymiany-polsko-niemieckiej.jpg

  Uczniowie w Rotenburgu w ramach wymiany polsko-niemieckiej

  W dniach 5-14 maja uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Braci Kostaneckich w Zagórowie wraz z nauczycielkami Małgorzatą Zielińską-Wojtczak i Jolantą Suszką (koordynatorką) uczestniczyli w wymianie z niemiecką szkołą Berufsbildende Schulen Europa Schule w Rotenburgu w ramach projektu „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”, realizowanego przez ZSP w programie „Uczenie się przez całe życie“ Comenius. Projekt odbywa się w terminie 1.08.2012 – 31.07.2014.

  WIĘCEJ

 • festyn-edukacja-i-zabawa-2014.jpg

  Festyn "Edukacja i Zabawa" 2014

  18 maja na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odbył się po raz trzeci festyn rodzinny „Edukacja i Zabawa”. Przedsięwzięcie rekreacyjno-edukacyjne zostało zorganizowane w ramach programu edukacyjnego ALBATROS, w którym aktywnie uczestniczy zagórowski ZSP. Głównymi organizatorami były firmy AGRO-RAMI, AGROTECH BARYCZKA oraz szkoła imienia Braci Kostaneckich.

  WIĘCEJ

Zobacz wszystkie | Strony:
                       

Facebook