Program edukacyjny „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” - ERASMUS+

O szkole » Programy edukacyjne » Program edukacyjny „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” - ERASMUS+

Dnia 21 grudnia 2017 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do odbycia praktyk zawodowych w Hiszpanii. Rekrutacja prowadzona była na wyjazd :  07-21.04.2018r- wyjazd technikum geodezyjnego i technikum obsługi turystycznej.

O 16 miejsc na wyjazd w projekcie konkurowało 19 uczniów. Na podstawie złożonych dokumentów wyłoniona została również lista rezerwowa.

 

 1. Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

07-21.04.2018r. - wyjazd dwutygodniowy technikum geodezyjnego i technikum obsługi turystycznej (Malaga)

 

Komisja Rekrutacyjna

 

PESEL

 
 

00302407903

102

 

01211903948

92

 

01251603880

90

 

00302105580

89

 

99110402251

88

 

99071411576

86

 

98042908222

85

 

00221200568

84

 

00311709502

81

 

00252704569

80

 

00321906429

78

 

00221502547

77,5

 

01302605421

77

 

00221509643

73

 

00261700284

70

 

00282604329

68

 

Lista rezerwowa:

 

 

PESEL

PKT

 

01290603205

67

 

99042502720

65

 

 

 • LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ERASMUS+

  Na podstawie przyznanych punktów, zgodnie z zasadami rekrutacji do odbycia praktyk zawodowych w ramach programu ERASMUS+ „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”, wyłoniono 3 listy osób zakwalifikowanych do projektu.

  WIÊCEJ

 • Rozmowa kwalifikacyjna Erasmus+

  Informujemy, że w piątek 10.02 w sali 212 od godzy 8:00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do projektu Erasmus+ "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości"

  Rozmowy przeprowadzone zostaną w następującej kolejności:
  3TOT; 2TOT; 1TOT; 4TG; 3TG; 2TG.

  WIÊCEJ

 • ERASMUS + „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”

  ERASMUS + „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”

  Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024681

  W lutym 2016 roku nauczyciele wchodzący w skład zespołu projektowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie napisali projekt dotyczący wyjazdu młodzieży oddziału Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Geodezyjnego na 2 i 4- tygodniowe praktyki zagraniczne. Po złożeniu wniosku o dotacje ze środków unijnych, okazało się, że projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i po selekcji zgłoszeń z całej Polski, dokonanej przez FRSE, nasi uczniowie mogli wyjechać na praktyki do Malagi.
  Spośród 76 uczniów, którzy zgłosili się do wyjazdów, komisja rekrutacyjna wybrała 64. Aplikujący musieli napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka i opinia wychowawcy.

  WIÊCEJ

 • Rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus +.

  WIÊCEJ

Zobacz wszystkie | Strony:
             

Facebook