Podsumowanie projektu Akademia Zawodowców

2018-10-30

Aktualności » Podsumowanie projektu Akademia Zawodowców

Tytuł projekt: Akademia Zawodowców

Uczestnicy: 142 uczniów z klas Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Geodezyjnego, Technikum Teleinformatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Czas trwania projektu: 02.09.2016 – 31.08.2018

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Nazwa Poddziałania: „Kształcenie zawodowe młodzieży”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt Akademia Zawodowców miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Baraci Kostaneckich w Zagórowie i zdolności do zatrudnienia. Objął on 142 uczniów szkoły I był realizowany w okresie od 02.09.2016 do 31.08.2018 r.

Przedmiotem projektu było wysokiej jakości doradztwo zadodowo-edukacyjne, warsztaty i szkolenia zawodowe, staże, nawiązanie ścisłej współpracy z wielkopolskimi pracodawcami ze Specjalnej Sfery Ekonomicznej oraz objęcie 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych praktyką u pracodawców.

Każdy uczeń został objęty wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także zgodnie z Indywidualnym Planem Działania warsztatami wzbogacającymi wiedzę i kompetencję uczestników projektu. Uczniowie wzięli udział w kursach podnoszących uprawnienia zawodowe. 

Uczniowie Technikum turystycznego brali udział w 8 kursach:

 - Kurs BHP

- Kurs pierwszej pomocy

- Kurs na pilota i przewodnika turystycznego

- Kurs na rezydenta turystycznego

- Kurs na opiekuna kolonii

- Kurs na animatora czasu wolnego

 

Uczniowie Technikum teleinformatycznego brali udział w dwóch kursach:

 - kurs uprawnień elektrycznych SEP do 2KV zakończony państwowym egzaminem kwalifikacyjnym.

 - Cisco IT Essentals - kurs ten stanowi kompleksowe wprowadzenie do branży IT i dogłębną ekspozycję komputerów osobistych, sprzętu i systemów operacyjnych. Uczniowie poznali, jak pracują różne elementy sprzętu i oprogramowania oraz najlepsze praktyki konserwacji, bezpieczeństwa i ochrony.

Po odbytym kursie uczniowie uzyskali Certyfikat IT Essentials-międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Certyfikat IT Essentials zapewnia:

  • Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera.
  • Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie.
  • Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności.

 

Uczniowie Technikum geodezyjnego brali udział w dwóch kursach:

 1. Kurs LibreCAD z oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania 2D - 35h zajęć

 2. Warsztaty Geodezyjne podczas tych zajęć uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu obsługi 

i zastosowania w pracy geodety współczesnych technologii stosowanych w geodezji tj. sprzętu geodezyjnego (tachimetr elektroniczny, odbiornik GPS, niwelator kodowy) oraz oprogramowań geodezyjno-kartograficznych (Winkalk, Mikromap, C-geo) - 64 h zajęć.

 

Uczniowie ZSZ mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych brali udział w następujących kursach i szkoleniach:

- szkolenie kadrowe

- warsztaty mechaniczne z zakresu obsługi, budowy i eksplantacji sprzętu mechanicznego w wymiarze 48 godziny. Po ukończonym kursie każda osoba otrzymała certyfikat.

- Kurs chemizacyjny (szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy). Kurs zakończył się egzaminem i wydaniem zaświadczeń uczestnikom, które potwierdzają zapoznanie się z zasadami stosowania środków ochrony roślin.

- Kurs na wózki widłowe – kurs kończył się egzaminem po zdaniu, którego uczestnik otrzymał zaświadczenie uprawniające do obsługi widlaka.

- Kurs na operatora koparek jednonaczyniowych. Szkolenie na koparkę jednonaczyniową przygotowało uczestników kursów w zakresie teorii jak i praktyki. W ramach kursu odbyły się zajęcia obejmujące przepisy BHP dla operatorów maszyn budowlanych, budowę maszyn, użytkowanie i eksploatację oraz technologię robót. Zajęcia praktyczne na koparce jednonaczyniowej prowadzone były na profesjonalnym sprzęcie. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Część uczniów miała także możliwość uczestniczenia w miesięcznych stażach odbywających się w dwóch firmach:

- Fortec Sp. z o.o. w Poznaniu

- MTM Industries Sp z o.o.w Kaliszu

Celem projektu było również doposażenie pracowni turystycznej, geodezyjnej, informatycznej i Zespołu Szkół Zawodowych.

 

 

                                   

Facebook