Podsumowanie projektu Akademia Zawodowców

2018-10-30

Aktualności » Podsumowanie projektu Akademia Zawodowców

Tytuł projekt: Akademia Zawodowców

Uczestnicy: 142 uczniów z klas Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Geodezyjnego, Technikum Teleinformatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Czas trwania projektu: 02.09.2016 – 31.08.2018

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Nazwa Poddziałania: „Kształcenie zawodowe młodzieży”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt Akademia Zawodowców miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Baraci Kostaneckich w Zagórowie i zdolności do zatrudnienia. Objął on 142 uczniów szkoły I był realizowany w okresie od 02.09.2016 do 31.08.2018 r.

Przedmiotem projektu było wysokiej jakości doradztwo zadodowo-edukacyjne, warsztaty i szkolenia zawodowe, staże, nawiązanie ścisłej współpracy z wielkopolskimi pracodawcami ze Specjalnej Sfery Ekonomicznej oraz objęcie 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych praktyką u pracodawców.

Każdy uczeń został objęty wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także zgodnie z Indywidualnym Planem Działania warsztatami wzbogacającymi wiedzę i kompetencję uczestników projektu. Uczniowie wzięli udział w kursach podnoszących uprawnienia zawodowe. 

Uczniowie Technikum turystycznego brali udział w 8 kursach:

- Kurs BHP

- Kurs pierwszej pomocy

- Kurs na pilota i przewodnika turystycznego

- Kurs na rezydenta turystycznego

- Kurs na opiekuna kolonii

- Kurs na animanimatora czasu wolnego

 Uczniowie Technikum teleinformatycznego brali udział w kursie:

- Cisco IT Essentals - kurs ten stanowi kompleksowe wprowadzenie do branży IT i dogłębną ekspozycję komputerów osobistych, sprzętu i systemów operacyjnych. Uczniowie poznali, jak pracują różne elementy sprzętu i oprogramowania oraz najlepsze praktyki konserwacji, bezpieczeństwa i ochrony.

Po odbytym kursie uczniowie uzyskali Certyfikat IT Essentials-międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Certyfikat IT Essentials zapewnia:

  • Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera.
  • Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie.
  • Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności.

 Uczniowie Technikum geodezyjnego brali udział w dwóch kursach:

1. Kurs LibreCAD z oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania 2D - 35h zajęć

2. Warsztaty Geodezyjne podczas tych zajęć uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu obsługi 
i zastosowania w pracy geodety współczesnych technologii stosowanych w geodezji tj. sprzętu geodezyjnego (tachimetr elektroniczny, odbiornik GPS, niwelator kodowy) oraz oprogramowań geodezyjno-kartograficznych (Winkalk, Mikromap, C-geo) - 64 h zajęć.

 Część uczniów miała także możliwość uczestniczenia w miesięcznych stażach odbywających się w dwóch firmach:

- Fortec Sp. z o.o. w Poznaniu

- MTM Industries Sp z o.o.w Kaliszu

Celem projektu było również doposażenie pracowni turystycznej, geodezyjnej, informatycznej i Zespołu Szkół Zawodowych.

 red. Kamila Bartłomiejczak

                       

Facebook