Pierwsze miejsce dla Darii Hałasińskiej, Patrycji Rybickiej i Adama Kędziory w konkursie „Stop mowie nienawiści”

2019-04-26

Aktualności » Pierwsze miejsce dla Darii Hałasińskiej, Patrycji Rybickiej i Adama Kędziory w konkursie „Stop mowie nienawiści”

Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy byli organizatorami Powiatowego Konkursu „Stop mowie nienawiści”. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Słupecki, a podsumowanie przedsięwzięcia połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 24 kwietnia w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Głównym założeniem konkursu było zwiększenie świadomości młodzieży i osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem używania języka niechęci i wrogości oraz uświadomienie, że wykorzystywanie czyjegoś wizerunku w celu ośmieszenia jest przestępstwem. Plakaty i spoty rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Komisję konkursową stanowili: st. sierż. Joanna Wolińska (Komenda Powiatowa Policji w Słupcy), Katarzyna Rybicka (Starostwo Powiatowe w Słupcy), Liwiusz Rosołowski – zajmujący się profesjonalną produkcją filmową, Artur Robak – właściciel firmy reklamowo-graficznej oraz Aneta Gmachowska - pedagog szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Najlepszy spot w kategorii szkół ponadgimnazjalnych stworzyli: Daria Hałasińska, Patrycja Rybicka i Adam Kędziora, pod opieką pani Katarzyny Maciochy i pana Radosława Napierały. Film ilustrował problem mowy nienawiści, zwracał uwagę na to, jakie konsekwencje może nieść ze sobą agresja słowna.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli: wicestarosta Czesław Dykszak; zastępca Komendanta Powiatowego w Słupcy, mł. insp. Jan Rabiej; naczelnik Wydziału Prewencji, kom. Robert Górny; wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Kamila Czerniak; koordynator projektu, Dorota Adamczewska; st. sierż. Joanna Wolińska, prowadząca projekt z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz uczestnicy przedsięwzięcia wraz z opiekunami. Podczas gali wręczenia nagród nad młodzieżą czuwała pani Jolanta Suszka.

W trakcie spotkania wszystkim uczestnikom rozdano pomarańczowe sznurówki, symbole sprzeciwu wobec przemocy słownej w Internecie (więcej na temat akcji na stronie: https://jestnaswiecej.pl/ ).

Gratulujemy Darii, Patrycji i Adamowi oraz życzymy kolejnych sukcesów!

red. Katarzyna Maciocha

 

 

 

                                   

Facebook