Osiągnięcia uczniów

O szkole » Osiągnięcia uczniów

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE I SPORTOWE UCZNIÓW W LATACH 2001-2018


30 III 2001- zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
IV 2001-Krzysztof Gruszczyński zajął IV miejsce w Wielkopolskiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych,
10 X 2001- Alina Kaźmierczak zajęłą I miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej,
XI 2002 – szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołą w Eilenburgu (praktyki zagraniczne),
IV 2003- zwycięstwo Katarzyny Kasprzak w powiatowym konkursie historycznym
„Cienie Syberyjskie-losy Polaków zesłanych na Sybir”,
7 IV 2003-zwycięstwo uczniów: Damiana Rucińskiego, Krzysztofa Cierzniaka w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym,
IV 2003- zwycięstwo żeńskiej drużyny w Mistrzostwach Powiatu w Piłkę Ręczną,
8 V 2003- sukces uczniów ( III miejsce) w VII Konkursie Gastronomicznym zorganizowanym przez Zespół Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach,
17 VI 2003-wyróżnienie dla Artura Musiałowskiego za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie „ Kangur Matematyczny”,
IX 2003- Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały w roku szkolnym 2003/2004 uczennice: Katarzyna Kasprzak, Marta Kucharczyk oraz Katarzyna Szulc,
X 2003- zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
XI 2003- zajęliśmy II miejsce w ogólnopolskim konkursie „ Pielęgnujemy pamięć o żołnierzach powstań narodowych oraz poległych w I i II wojnie światowej” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Oficerów RP,
XI 2003- sukces Łukasza Szymczaka, zajęcie I miejsca w powiatowych eliminacjach olimpiady „Wiedzy o Unii Europejskiej” oraz V miejsca w olimpiadzie na szczeblu centralnym Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu,
XII 2003- zajęcie I miejsca w konkursie na najładniejszy stół podczas Ogólnopolskiego Pokazu Regionalnych Stołów Bożonarodzeniowych w Poznaniu,
XII 2003-Szkolny Klub Europejski otrzymał dyplom za ukończenie projektu „ Od Moneta do monety” zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu; główną ideą projektu było promowanie wiedzy na temat waluty euro,
1 IX 2004- Marta Kucharczyk, Sylwia Rybacka oraz Michał Ludwiczak otrzymali w roku szkolnym 2004/2005 Stypendia Prezesa Rady Ministrów,
1 IV 2005- „żywieniowcy” z naszej szkoły zajęli I miejsce w kulinarnym konkursie zorganizowanym przez ZSP w Kościelcu,
15 IV 2005-uczniowie zwyciężyli w etapie wojewódzkim konkursu „Młoda krew ratuje życie”,
25 XI 2005-Ewelina Kucharczyk zajęła II miejsce w XVII Olimpiadzie Ochrony Środowiska ZMW Województwa Wielkopolskiego,
1-2 XII 2005-Ewelina Kucharczyk otrzymała certyfikat za udział w Finale Krajowym XVII Olimpiady Ochrony Środowiska „Myśleć globalnie-działać lokalnie”,
22 IV 2006- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał dyplom za zakwalifikowanie się do Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Konin 2006,
12 V 2006- Kamila Bartłomiejczyk zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie
„Matematyka jest uniwersalna: Nie ma rzeczy, która by była jej obca”,
IX 2006-Michał Ludwiczak w roku szkolnym 2006/2007 otrzymywał Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
19 IV 2007- Michał Ludwiczak został laureatem jubileuszowej XX-ej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Okręgu Wielkopolskiego,
17 IV 2007- Magdalena Hendzel zajęła I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Krasomówczym „Cicerone”,
16 XI 2007- Monika Krokowska otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2007/2008,
25 III 2008- Dina Kaźmierczak zajęła II miejsce w powiatowym etapie konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Samorządowe „Nasza Europa”,
27 IV 2008- Dina Kaźmierczak otrzymała tytuł „Laureata Wyróżnienia” za udział w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich”, zorganizowanego przez Fundację Shalom pod patronatem MEN,
6 VI 2008-Dina Kaźmierczak zajęła I miejsce w Finale VII Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska,
23 X 2008- Angelika Baranowska zajęła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
5 XI 2008- Dina Kaźmierczak i Paulina Borowska otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów,
14 XI 2008- Dina Kaźmierczak zajęła II miejsce w XVII Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Wójta Gminy Słupca,
12 XI 2008- Paulina Borowska, Dina Kaźmierczak i Marion Kuske zajęły II miejsce w I Konkursie Samorządowym Powiatu Słupeckiego,
3 XII 2008- Dina Kaźmierczak i Wiktor Grzemski zajęli III miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym,
IX-XII 2008- Adam Słowiński zajął I miejsce w zawodach Regionalnej Szkolnej Ligii Strzeleckiej, II miejsce uzyskała Marika Antkowiak,
17 IV 2009- zajęliśmy II miejsce w XVII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK,
13 V 2009- Marion Kuske zajęła III miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Językowym zorganizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni,
27 XI 2009- Dina Kaźmierczak i Paulina Borowska otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów,
13 I 2010- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej,
23 II 2010- Dina Kaźmierczak zajęła II miejsce w X Wielkopolskim Konkursie „Nasza Europa”,
10 III 2010- Łukasz Płócienniczak zajął II miejsce w Szkolnej Lidze Strzeleckiej z karabinku Pneumatycznego o Puchar Burmistrza Miasta Słupca w kategorii ponadgimnazjalnej,
12 III 2010- Daria Krych zajęła III miejsce w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
15 III 2010- Dina Kaźmierczak zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej,
24 III 2010- uczniowie zajęli I I III miejsce w Mistrzostwach Szkół w strzelaniu z broni pneumatycznej w kategorii szkół Ponadgimnazjalnych,
10 IV 2010 –Paulina Borowska i Anna Cieślicka zajęły dwa IV miejsca w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
12 IV 2010- Dina Kaźmierczak zajęła I miejsce w VI Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej,
26 IV 2010- Agata Nowak, Tomasz Hernes i Maja Sokołowska zajęli I i dwa II miejsca w konkursie „Czasy baroku pełne uroku”,
26 IV 2010- Dina Kaźmierczak zajęła V miejsce w X Finale Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa”,
11 V 2010- Dina Kaźmierczak zajęła II miejsce w powiatowym konkursie literacko-historycznym „Pamięć i Ból Katynia”,
13 V 2010 - drużyna chłopców zajęła III miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
14 V 2010- udział Marcina Olejniczaka w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie; zajął 77. miejsce na 147,
14 VI 2010- Adrian Olczak zajął I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym pod hasłem „Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca”,
20 X 2010- drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Sportach Obronnych,
30 XI 2010- zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców,
8 XI 2010-uczeń Marcin Grzelewski zajął I miejsce w wewnątrzszkolnym konkursie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy,
24 XI 2010- uczennice Paulina Borowska i Monika Mięta otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
19 I 2011 -uczeń Łukasz Płócienniczak zajął I miejsce w Szkolnej Lidze Strzeleckiej z karabinku pneumatycznego w kategorii ponadgimnazjalnej chłopców, uzyskując wynik 483/600,
9 II 2011- uczennica Ewelina Łakomiak zajęła I miejsce w wewnątrzszkolnym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym z okazji walentynek,
1 IV 2011- uczeń Jakub Lasecki zajął III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Biegach Przełajowych,
6 IV 2011–uczennica Marion Kuske zajęła I miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych we Wrześni,
19 IV 2011- uczniowie z ZSP w Zagórowie zajęli I miejsce w XX Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego zorganizowanych w Zagórowie,
11 V 2011 - uczniowie zdobyli III miejsce w Mistrzostwach w Plażową Piłkę Siatkową w Słupcy,
27 V 2011- uczennica Dorota Kubacka zajęła II miejsce w Konkursie dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Metropolii Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
3 VI 2011– uczeń Dariusz Gromanowski zajął I i II miejsce ( w dwóch kategoriach) w X Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska w Powidzu,
16 VI 2011- uczniowie otrzymali wyróżnienie wśród 33. szkół z Wielkopolski za aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii „Drugie życie”,
21 VI 2011 - uczniowie z klasy I Liceum Ogólnokształcącego zajęli I miejsce w Międzyklasowym Turnieju w Piłkę Halową,
22 IX 2011 – Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w LA, wyniki osiągnięte przez naszych uczniów:
I miejsce - Tomasz Kruszyna w biegu na 100m
I miejsce – Krzysztof Ligocki w biegu na 200m
II miejsce – Łukasz Płócienniczak w biegu na 800m
II miejsce – Jakub Lasecki w biegu na 3000m z
II miejsce – sztafeta 4x100m, w której biegły Paulina Zielińska, Agata Szmajdka, Patrycja Kruczkowska, Marzena Gośka
III miejsce – Hubert Warzecha w pchnięciu kulą
III miejsce - sztafeta 4x100m, w której biegli Tomasz Kruszyna,
Marcin Wysocki, Krzysztof Czerniak, Krzysztof Ligocki
III miejsce – sztafeta chłopców 4x400m,
04 X 2011 – uczeń Jakub Lasecki z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej zajął III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, uczeń Arkadiusz Łyskawiński z klasy I Liceum Ogólnokształcącego zajął także III miejsce w tych samych Mistrzostwach,
12 X 2011 – drużyna dziewcząt zdobyła brązowy medal w biegach przełajowych,
18 X 2011 – drużyna chłopców zajęła III miejsce w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców,
04 XI 2011 – drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłkę Ręczną,
09 XI 2011 – uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w Powiatowych Zawodach w Halową Piłkę Nożną Chłopców,
23 XI 2011 – drużyna chłopców zajęła III miejsce w Zawodach Rejonowych w Halowej Piłce Nożnej,
28 XI 2011 – uczennica z klasy III Liceum Ogólnokształcącego Ewa Przydryga otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej,
12 XII 2011 – uczennica Magdalena Wieczorek z klasy III Liceum Ogólnokształcącego zajęła III miejsce w XX Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,
Styczeń 2012 – uczennica klasy III Technikum Obsługi Turystycznej Małgorzata Matuszak zajęła I miejsce w konkursie „Nasza Mała Ojczyzna”, wyróżnienie otrzymała uczennica z klasy III Technikum Obsługi Turystycznej Edyta Bączkiewicz,
01 IV 2012 – uczniowie: Edyta Saacke i Krzysztof Grzeszczak z klasy II Liceum Ogólnokształcącego oraz Filip Jasiczek z klasy I Liceum Ogólnokształcącego zajęli I miejsce w XI Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska,
18 IV 2012 – I miejsce ZSP w Zagórowie w XX Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego,
18 V 2012 – uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego Pakulski/Marcjan zajęli II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłkę Plażową,
19 V 2012 – chłopcy z klasy II Liceum Ogólnokształcącego: Szymon Hibner, Krzysztof Ligocki, Tomasz Kruszyna, Krzysztof Grzeszczak, Krzysztof Czerniak zajęli VII miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK,
18 IX 2012 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w LA, wyniki osiągnięte przez naszych uczniów: I miejsce-Tomasz Kruszyna w biegu na 100m, II miejsce-Marzena Gośka w biegu na 200m, II miejsce-Aleksander Ślebioda w biegu na 400m, II miejsce-Jakub lasecki w biegu na 3000m,I miejsce sztafeta dziewcząt 4x100m, III miejsce-Hubert Warzecha w pchnięciu kulą,
24 IX 2012 – uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego Tomasz Kruszyna zajął II miejsce w biegu na 100m, w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w LA,
09 X 2012 – uczeń Tomasz Kruszyna zajął V miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach w LA,
19 X 2012 – uczeń Jakub Lasecki zdobył złoty medal w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
31 X 2012 – drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłkę Ręczną Dziewcząt,
8 i 15 II 2013 – drużyna chłopców w składzie: Damian Marcjan, Janusz Mirowski, zajęła I miejsce w turnieju w piłkę plażową chłopców w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponagimnazjalnych,
22.04.2013r. - Krystian Kierzek uczeń II klasy Technikum Obsługi Turystycznej otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Śladami Powstania Styczniowego na Ziemi Słupeckiej”, zorganizowanym przez słupecki Miejski Dom Kultury i Urząd Miasta Słupcy,
24.04.2013r. - I miejsce ZSP w Zagórowie w XXI Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego,
24.05.2013r. - drużyna chłopców w składzie: Damian Marcjan, Emil Korolow, Krzysztof Czerniak, Janusz Mirowski, Tomasz Kruszyna, Krystian Mądry, Piotr Tłoczek, zajęła II miejsce w turnieju w piłkę siatkową w mistrzostwach Powiatu Szkół Ponagimnazjalnych,
05.06.2013r. - Damian Marcjan i Janusz Mirowski zdobyli brązowy medal w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Plażową Piłkę Siatkową w Turku,
07.06.2013r. - Damian Łabęcki uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego zdobył I miejsce w Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska, zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Słupcy,
07.06.2013r. - na I Przeglądzie Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkół Rolniczych Albatros wychowankowie Kostaneckich zdobyli następujące miejsca w różnych kategoriach: I miejsce- zespół muzyczny Kostanecki Band (Izabella Ławniczak- wokal, Iza Bartkowiak-klawisze, Filip Jasiczek, Kacper Rzeżnicki -gitara solowa, Patrycja Piotrowska-gitara basowa, Michał Szpiler, Mateusz Szkudlarek-perkusja), I i II miejsce- Filip Jasiczek (malarstwo), II miejsce- Tomasz Kruszyna (fotografia) i III miejsce- Angela Sroczyńska, Karolina Paprzycka, Adam Piotrowski, Kamila Kowalska, Patrycja Zamiatała (teatr),
12.06.2013r. - grupa uczniów w składzie: Rafał Trybuś, Justyna Wieczyńska, Patrycja Merdzińska, Kamila Kowalska, Adam Nowak (I LO), Patrycja Kruczkowska i Jolanta Bęgier (III TOT) otrzymała wyróżnienie w kampanii „Drugie Życie”,
07.06.2013r. - uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich- Patrycja Bodzianowska, Szymon Wstawski i Damian Łabęcki- wzięli udział w Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska, zorganizowanym przez Wydział Ochrony
23.09.2013r. - Wyróżnienie z rąk senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego odebrali: Izabela Horak, Ewelina Hejna (III LO), Kamila Kowalska, Patrycja Zamiatała, Damian Łabęcki (II LO), Paulina Jabłońska (IV TOT) oraz Krzysztof Wiatrowski (II TG). uczniowie z najwyższą średnią ocen z terenu dawnego województwa konińskiego otrzymali stypendia ufundowane przez Towarzystwo Samorządowe. Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacji i Rozmów Park Market-Mikroskala w Koninie.
16.10.2013r. - Wojciech Kaźmierczak (I TOT) i Adrian Jankowski (I LO) zajęli I i II miejsce na Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
19.09.2013r. - 11 medali w Mistrzostwach Lekkoatletycznych Powiatu Słupeckiego i 2 medale w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego.
19.11.2013R. – II miejsce odbyły na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej.
22.11.2013r. - Kamila Kowalska- uczennica klasy II Liceum Ogółnokształcącego i Krzysztof Wiatrowski- uczeń klasy II Technikum Geodezyjnego otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu.
04.12.2013r. - III miejsce Nikoli Wilczewskiej (1 LO) w XIII Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy
16.12.2013r. – II miejsce szczypiornistek na wielkopolskim turnieju w piłkę ręczną.
17.12.2013r. – II miejsce na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt.
4. miejsce w XXII Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia
24.01.2014r. - 4. miejsce w XXII Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia
Paulina Jabłońska i Krzysztof Wiatrowski w Finale Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
27.02.2014r. - W X edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego pod hasłem „Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca” II miejsce zajął Krzysztof Wiatrowski, a Kamila Kowalska uzyskała III miejsce.
10.03.2014r. - Paulina Jabłońska i Krzysztof Wiatrowski w Finale Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
02.04.2014r. - 3. miejsce na powiatowych zawodach w piłkę nożną
III miejsce na XXII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego
15.04.2014r. - III miejsce na XXII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego
07.06.2014r. - Adrian Jankowski zajął I miejsce w Biegu Mikołajczykowskim
24.11.2014r. - Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu. Stypendia otrzymali następujący uczniowie: Patrycja Zamiatała i Krzysztof Wiatrowski z ZSP w Zagórowie
05.12.2014r. - w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy odbył się konkurs wiedzy o HIV i AIDS. Naszą szkołę, po wcześniejszych eliminacjach, reprezentowali Ewelina Szygenda i Kamil Andrzejak z klasy I Liceum Ogólnokształcącego. Ewelina Szygenda zajęła III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
05.03.2015r. - Reprezentanci naszej szkoły wywalczyli drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
03.2015r. - Krzysztof Wiatrowski i Marta Żelek w finale Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Czterdzieścioro sześcioro uczniów ze szkół powiatu słupeckiego wzięło udział w powiatowym etapie XI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Patronat nad konkursem objął Starosta Słupecki. Nad całością turnieju czuwała Magdalena Żychowicz, powiatowy rzecznik konsumentów w Słupcy.
03.2015r. - Drugie miejsce w zawodach strzeleckich LOK -  Jak co roku uczniowie ZSP w Zagórowie, pod opieką szkolnego opiekuna koła LOK - Zbigniewa Ościsłowskiego, brali czynny udział w zawodach ligi strzeleckiej.
04.2015r. – III miejsce na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłce Nożnej.
28.04.2015r. - Wice-mistrzostwo w XXIII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i Obrony Cywilnej powiatu słupeckiego.
15.05.2015r. – II miejsce na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Plażowej Piłce Siatkowej Chłopców. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie wystawił dwie drużyny w składzie Patryk Adamczewski, Kamil Drzewiecki oraz Kacper Błaszczak, Adrian Jankowski. Jedna z drużyn zajęła V a druga II miejsce, czym zyskali tytuł Wice-mistrzów i awans do finału rejonowego.
16.05.2015r – III miejsce w Otwartym Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet w Pyzdrach. W turnieju wzięły udział IV drużyny. Na turnieju wybrano zawodniczkę turnieju i okazało się, że została nią nasza bramkarka Julia Marciniak, której serdecznie gratulujemy.
21.05.2015r. - III miejsce dla Karoliny Chyży ( kl. II TG) na XI Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym pod hasłem: "Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca". Tuż za podium uplasował się Dominik Pańczak (kl. I TG) oraz Bartek Bartczak (kl. II TG).
01.06.2015r. - 17 MEDALI NA POWIATOWYCH ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH
22.09.2015r. - Nagrody Starosty Słupeckiego otrzymali: Marta Kruszyna z II LO i Karolina Chyża III TG.
18 września 2015r. - 11 medali w różnych konkurencjach lekkoatletycznych w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych w Słupcy.
09.10.2015r. - Uczennica III klasy liceum Martyna Rybicka zdobyła II nagrodę na Powiatowym Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Martyna recytowała utwór Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. "Polska".
15.10.2015R. - Zdobyliśmy Mistrzostwo Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt
23.10.2015 r. – III miejsce na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłce Ręcznej Chłopców.
05.11.2015r. - Nasze szczypiornistki zajęły III miejsce w rejonie konińskim.
30.11.2015R. - Marta Kruszyna i Sławomira otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów
12.2015r. - III miejsce w Turnieju o Tytuł Mistrza Prowadzenia Przedsiębiorstwa Społecznego w rejonie konińskim. Zagórowski Zespół reprezentowali: Marta Rybarska, Piotr Łajdecki i Patryk Nowaczyk (I LO).
03.02.2016r. I miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych.
26.04.2016r. - I miejsce w XXIV Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK Powiatu Słupeckiego
18.05.2016 r. - na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Indywidualnych Biegach Przełajowych brązowe medale zdobyli Dagmara Zamiatał -  uczennica klasy I LO i Jakub Kubiak - uczeń klasy I ZSZ. Do finałów wojewódzkich zakwalifikowała się również Patrycja Dopierała - uczennica klasy I TOT i Adrian Jankowski - uczeń klasy III LO.  
21.05.2016r. - IV Miejsce w Wielkopolsce na Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Poznaniu
09.06.2016r. – II miejsce - Filip Woźny oraz III miejsce - Weronika Wiatrowska podczas XII edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego pod hasłem: „ Matematyka jest uniwersalna, nie ma rzeczy, która by była jej obca.
20.09.2016r. - Filip Woźny z II LO otrzymał nagrodę Starosty Słupeckiego. Specjalne gratulacje natomiast odebrał Łukasz Kierzek z II LO. W czasie wakacji uczestniczył on w Kampusie Naukowym w Krakowie w ramach programu „Poławiacze Pereł”.
20.09.2016r. 10 medali na zawodach lekkoatletycznych w Słupcy, w tym trzech zawodników uzyskało awans do finału wojewódzkiego w Poznaniu.
17.10.2016 r. - III miejsce na zawodach w Badmintona w składzie: Julia Marciniak, Marta Rybarska i Daria Michalak.
Drużyna chłopców również zajęła III miejsce w składzie: Patryk Adamczewski i Eryk Kopaczewski.
04.11.2016r. - ZSP Zagórów mistrzem powiatu słupeckiego w halowej piłce nożnej
08.11.2016r. - Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Dziewcząt
24.11.2016r. - I miejsce w powiecie dla naszej licealistki Darii Wstawskiej na Olimpiadzie Wiedzy HIV AIDS zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy.
17.01.2017r. - I miejsce i awans do mistrzostw rejonu konińskiego na Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy.
01.2017r. - I miejsce Weroniki Wiatrowskiej w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia
02.2017r. - Karina Dzięcielak w etapie ogólnopolskim IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce
24.03.2017r. - Weronika Wiatrowska zdobyła 10 miejsce w Wielkopolsce w „XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promującej Zdrowy Styl Życia”
28.03.2017r. - ZSP Zagórów vicemistrzem powiatu w piłce nożnej
30.03.2017r. - Karina Dzięcielak finalistką IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Uczennica klasy III Technikum Obsługi Turystycznej Karina Dzięcielak znalazła się w gronie 30 najlepszych uczestników z całej Polski.
04.2017r. - Jakub Zehner w finale Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
27.04.2017r. - I miejsce na XXV Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK Powiatu Słupeckiego
20.05.2017r. IV miejsce na XXV MISTRZOSTWACH PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.
27.09.2017r. – Nagroda Starosty Słupeckiego dla Darii Wstawskiej z II LO
20.10.2017r. – III miejsce na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłce Ręcznej Chłopców.
08.11.2017r. - Daniel Nowaczyk i Krystian Żelek w II etapie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
11.2017r. - Klaudia Matuszak uczennica klasy II LO wygrała konkurs na logo kubka I Jarmarku Bożonarodzeniowego w Zagórowie.
30.11.2017 r. - Daria Wstawska (2 LO) i Jakub Zehner (2 TE) otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów
01.12.2017r. - I miejsce w powiecie za film „Krótka historia o HIV” dla zespołu filmowego z ZSP w Zagórowie
12.12.2017r. - Daria Hałasińska ( 1 TOT ) zdobyła 3 miejsce w Wielkopolsce w konkursie na spot reklamowy „ Bądź EKO, działaj EKO ”.
15.12.2017r. Dariusz Kozłowski - uczeń III klasy Technikum Teleinformatycznego zakwalifikował się do decydującego etapu podczas eliminacji XIII Powiatowego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej, English Singing.
09.01.2018r. - Daniel Nowaczyk uczeń klasy IV technikum zajął 4 miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej w Poznaniu
12.01.2017r. - Daniel Nowaczyk IV TG i Krystian Żelek III TE w Etapie okręgowym Olimpiady Ekonomicznej przeprowadzonej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
01.2018r. - III miejsce Aleksandry Andrzejak w etapie rejonowym XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
01.2018r. - Nasza drużyna uzyskała awans do finału wojewódzkiego LZS w piłce ręcznej chłopców.
02.02.2018r. - Wyróżnienie dla Dariusza Kozłowskiego na Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej "English Singing"
09.02.2018r. - Daniel Nowaczyk klasa IV TG – III miejsce oraz Krystian Żelek III TE – XXIII miejsce na zawodach II stopnia XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
02.2018r. - Katarzyna Woźniak - uczennica II klasy Technikum Obsługi Turystycznej została zakwalifikowana do etapu centralnego V Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
03.2018r. - Uczeń klasy 2 teleinformatycznej Rafał Kujawa został zakwalifikowany do etapu centralnego konkursu geoinformatycznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską
22.03.2018r. - Drugie miejsce w powiecie w piłkę nożną
04.2018r. - uczeń 2 klasy technikum teleinformatycznego Rafał Kujawa przeszedł etap centralny Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej, który rozgrywany był w Warszawie na wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i został finalistą tego konkursu.
04.2018r. - Katarzyna Woźniak finalistką V Olimpiady Wiedzy o Turystyce
11.04.2018r. - Kolejny sukces Daniela Nowaczyka podczas Wielkiego Finału III edycji Konkursu Wiedzy o Finansach „Finansomania Junior”. Daniel dał się poznać społeczności szkolnej jako wyśmienity ekonomista. Przypominamy jego dotychczasowe osiągnięcia:
- III miejsce w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,
- IV miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej.
24.04.2018r. - I miejsce w XXVI Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Powiatu Słupeckiego
12.05.2018r. - ZSP W ZAGÓROWIE III W WIELKOPOLSCE NA MISTRZOSTWACH PIERWSZEJ POMOCY PCK
09.05.2018r. - 9 medali na zawodach w lekkiej atletyce.
06.2018r. - Jakub Zehner zajął I miejsce w konkursie matematycznym organizowanym ZSE w Słupcy. Na podium znalazł się również Adam Wiatrowski, który był III.
25.09.2018r. roku w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła  się uroczysta Gala, podczas której Samorząd Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody i statuetki  szkołom nagrodzonym w III edycji konkursu o tytuł  „Wielkopolskiej Szkoły Roku”.
09.2018r. - II miejsce w Turnieju historycznym „Powiat słupecki – od utraty do odzyskania niepodległości”
19.10.2018r. - II miejsce na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
26.10.2018r. – III miejsce na Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłce Ręcznej Chłopców.
29.10.2018r. – III miejsce chłopców na  Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w unihokeju dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewczyn zajęła czwarte.
10.2018r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie Mistrzem Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej.
22.11.2018r. - ZSP Zagórów Mistrzem Rejonu Konińskiego w Halowej Piłce Nożnej. Nasza drużyna została Mistrzem Rejonu Konińskiego i uzyskała awans do finału wojewódzkiego. Skład drużyny: Tobiasz Adamczewski, Mateusz Adamczyk, Mikołaj Frankowski, Tomasz Krysiak, Jakub Leśniewicz, Daniel Ławniczak, Kamil Michalak, Dawid Mielcarek, Kacper Nowaczyk, Tobiasz Wujek, Opiekun: Jacek Przydryga


Ponadto uczniowie biorą udział w różnych akcjach np. „ Góra Grosza”, „Pogotowie Świętego Mikołaja”, „Młoda krew ratuje życie” , „Dzień Sprzątania Świata” „Obchody Światowego Dnia walki z AIDS”, „Szkoła z klasą”, „Drugie życie” oraz kilkakrotnie uczestniczyli w nagraniu programu telewizyjnego pt. ”Kolejarz Gol”, emitowanego w TVP Poznań.

WIZYTY GOŚCI / WYJAZDY


1. 11 IV 2003-wizyta gości z zaprzyjaźnionej szkoły w Eilenburgu,
2. V 2003- spotkanie uczniów i nauczycieli z E. Włodarkiewicz ze Związku Sybiraków,
3. 18 VI 2003- wizyta gości z Holandii,
4. 23 IX 2003-spotkanie z policjantem Jarosławem Jarczyńskim na temat skutków palenia tytoniu i przeciwdziałania narkomanii, 
5. 8 X 2003- wizyta dyrekcji i nauczycieli z naszej szkoły w Eilenburgu,
6. 30 IV 2004- wizyta dyrekcji i nauczycieli z naszej szkoły w Eilenburgu 
7. IX 2004- praktyka zawodowa w Niemczech w ramach programu edukacyjnego Sokrates,
8. 1 X 2004- w ramach współpracy i wymiany gimnazjum zagórowskie gościło młodzież z Litwy i Niemiec; Klub Młodego Dietetyka działający w ZSP w Zagórowie zaprezentował narodowe potrawy, 
9. 18 XI 2004- wizyta Stefana Młodożeńca, członka zarządu powiatu słupeckiego(spotkanie z uczniami) 
10. 22 XI 2004-naszą szkołę odwiedziła delegacja z Eilenburga; ideą spotkania była realizacja projektu „Cemmenius 1”,
11. 24-25 IV 2005 –szkoła gościła uczniów i nauczycieli z Niemiec,
12. 8 V 2005-wyjazd uczniów na praktyki do Holandii, 
13. 21 X 2005-wycieczka szkolna do Berlina,
14. 27 X 2005- w uroczystości nadania szkole imienia Braci Kostaneckich uczestniczyli członkowie rodu Kostaneckich: pani Maria Bald, prof. Maria Kostanecka, doc. dr hab. Tomasz Ernst, Agnieszka Dzieniakowska, Małgorzata Woźniak i Joanna Stachowska, 
15. 11-16 VI 2006-gościliśmy uczniów z Niemiec,
16. 26 IV 2008- uczniowie naszej szkoły wrócili z praktyk zagranicznych, które odbyły się w Niemczech i Holandii,
17. 21 XI 2008-wizyta Ewy Zielińskiej, medalistki Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie,
18. 28 XI 2008- recital Jarosława Wajka w ramach programu profilaktycznego, 
19. 28 I 2009- uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z wicemarszałkiem sejmu VI kadencji Stefanem Niesiołowskim, które odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy,
20. 4 III 2009- wizyta profesorów Anny Kryszak i Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
21. III 2009- w ramach rekolekcji wielkopostnych szkołę odwiedził egzorcysta, 
22. 14 III 2009- wyjazd maturzystów na Jasną Górę, 
23. 16-20 III 2009- uczestnictwo uczniów w konferencjach naukowych zorganizowanych w ramach I Tygodnia Mózgu w Poznaniu, 
24. 30 III 2009- odbył się koncert rockowy w ramach profilaktyki, szkołę odwiedzili Tomasz Dzień i Gienek Loska,
25 24 IV-3 V 2009-wizyta dyrektora Marka Kujawy na Ukrainie w ramach współpracy Powiatu Słupeckiego z Rejonem Bierszadzkim,
25. 22 V 2009-wycieczka klasy III TA do Grodźca, 
26. 01 VI 2009- uczestnictwo uczniów w pokazie ciągników i maszyn rolniczych w Gutowie Wielkim,
27. 26 VI -28 IX 2009 - praktyka zagraniczna Krzysztofa Chlebowskiego w Nienburgu, 
28. 7 IX 2009- wycieczka szkolna do Chorwacji, 
29. 12 XI 2009- delegacja szkoły wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Stanisławowi Kostaneckiemu (Kazimierz niedaleko Łodzi) ; szkoła otrzymała pamiątkową kopię Medalu im. Stanisława Kostaneckiego,
30. 25 IX 2009- wyjazd uczniów do Bednar na Międzynarodowe Targi Rolnicze Agro Show 2009, 
31. 9 X 2009- udział uczniów w Targach Farma 2009 w Poznaniu, 
32. 29 X 2009- wizyta policjantki Iwony Górnej w ramach programu profilaktycznego, 
33. 20 XI 2009-z okazji Dnia Patrona odwiedzili nas zacni goście; naukowcy: prof. Piotr Bałczewski z PTCh, dr Robert Gawkowski UW, dr Janusz Sobczyński z Konina oraz członkowie rodu Kostaneckich: pani Maria Bald, prof. Maria Kostanecka, doc. dr hab. Tomasz Ernst, Agnieszka i Maciej Dzieniakowscy, Małgorzata i Piotr Woźniakowie, Andrzej Ernst oraz Piotr Stachowski, 
34. 22 XI-03 XII 2009- wizyta dyrektora szkoły Marka Kujawy w Nienburgu w ramach programu wymiany doświadczeń „Odnawialne źródła energii-wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych”,
35. 4 XII 2009- wizyta Piotra „Lupiego” Lubertowicza i Tomasza Dzienia w ramach Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, 
36. 27 II – 21 III 2010 -wyjazd uczniów na praktykę zagraniczną do Plymouth w Wielkiej Brytanii,
37. 8 V 2010 –udział młodzieży w XXIII Rajdzie im. E. Taczanowskiego Szlakami Powstania Styczniowego, 
38. 24 V 2010- wizyta przedstawicieli największego rolniczego magazynu w Polsce pt. „Top Agrar” i spotkanie z młodzieżą, 
39. 14 V 2010 – wyjazd młodzieży do „Pensjonatu nad Zalewem” w Starym Mieście, 
40. 25 V 2010 -wyjazd na warsztaty fotograficzne do Gołuchowa, 
41. 29 V-2 VI, 4- 8 VI 2010 - udział w biwaku w Skorzęcinie, 
42. 11 VI 2010 - udział i występ podczas „ Barokowej nocy w muzeum” w Słupcy, 
43. 28 VI-9VII 2010 – udział nauczycielki języka angielskiego Agnieszki Balcerzak w szkoleniu językowo-metodycznym w Dublinie, 
44. 10 IX 2010 – wyjazd do Poznania i udział w Poznańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2010,
45. 15-16 IX 2010 - wyjazd szkolnej delegacji do Krakowa w celu odbycia wycieczki „Śladami Prof. Kazimierza Kostaneckiego” i poszerzenia wiedzy o Patronie szkoły, 
46. 9-16 IX 2010 – pobyt młodzieży na wycieczce w Chorwacji, 
47. 19 IX 2010 - udział uczniów i nauczycieli w X Spotkaniach z Folklorem, zorganizowanych w Słupcy, 
48. 27 VI-26 IX 2010 – udział Sylwii Łukasiewicz w zagranicznych praktykach rolniczych w Niemczech, 
49. 24 IX 2010- wyjazd do Bednar i uczestnictwo w XII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show 2010,
50. 26 X 2010 – wizyta onkolog dr Mariki Rusin i prelekcja na temat profilaktyki nowotworowej,
51. 23 X 2010 – udział w poznańskich Targach Turystycznych „Tour Salon”, 
52. 8 XI 2010– wizyta podróżnika Mariusza Kurca w ramach programu profilaktycznego, 
53. 14 XI 2010 - wyjazd szkolnej delegacji do Kazimierza k. Łodzi w celu wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 100. rocznicą śmierci Prof. Stanisława Kostaneckiego, Patrona szkoły, 
54. 26 XI 2010- z okazji Dnia Patrona odwiedzili nas zacni goście; naukowcy: prof. Piotr Bałczewski z PTCH, prof. Grzegorz Mlostoń z UŁ, dr Robert Gawkowski z UW, mgr Dominik Szczęsny, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Sorbony, oraz członkowie rodu Kostaneckich: pani Maria Bald, prof. Maria Kostanecka, Agnieszka Szczęsna, Maria Ernst, dr hab. Tomasz Ernst, Agnieszka Dzieniakowska oraz Joanna, Piotr i Adam Stachowscy,
55. 6 XII 2010 – odbył się spektakl pt. „Świętoszek” przygotowany przez aktorów z białostockiego Teatru Forma, 
56. 17 XII 2010 - odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Droga bez powrotu”, przygotowany przez aktorów z krakowskiego Teatru Kurtyna, 
57. 10 III 2011- wyjazd uczniów do Poznania i akces w kampanii „Drugie życie”, 
58. 6-13 III 2011- wyjazd nauczycielskiej delegacji do Niemiec do Nienburga,
59. 24 III 2011- udział młodzieży w nagraniu programu „Kolejarz Gol”, emitowanego w TVP Poznań, 
60. 26 III 2011 –wyjazd maturzystów na Jasną Górę do Częstochowy,
61. 28-30 III 2011- wizyta ojca Tomasza Pelca ze Zgromadzenia Ojców Somasków z okazji Rekolekcji Wielkopostnych, 
62. 30 III 2011- wycieczka klas I i II Technikum Obsługi Turystycznej do Lichenia,
63. 1 IV 2011 – spektakl profilaktyczny muzyka Jacka Musiatowicza, 
64. 8 IV 2011 - wizyta i prelekcja Tomasza Frankowskiego, lokalnego miłośnika gór i wypraw turystycznych, 
65. 13 IV 2011– spektakl profilaktyczny „Gniew” zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”, 
66. 27 V 2011 – uczniowie z Koła Krajoznawczo-Turystycznego wybrali się na wycieczkę do Kurnika, 
67. 5-12 VI 2011–pobyt delegacji nauczycielskiej w Danii, 
68. 20 V 2011 - udział uczniów w spotkaniu naukowym „Eksperymenty na cztery ręce” w Koninie, 
69. 17 VI 2011- wizyta w szkole dr Małgorzaty Mironowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu promocji kierunków ścisłych, 
70. 3-4 VI 2011- udział uczniów w XII Ekspedycji Nadwarciańskiej, 
71. 18 VI 2011- wyjazd klasy I Liceum Ogólnokształcącego na biwak do Skorzęcina, 
72. 08 IX 2011 – wyjazd do Poznania i udział w Poznańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2011,
73. 08-09 IX 2011 – Plenerowe Warsztaty „Rytmy Ziemi” w Michalinowie Oleśnickim,
74. 09 IX 2011 – wycieczka do Chorwacji,
75. 14 IX 2011 – spektakl profilaktyczny zaprezentowany przez Sławka Pyrko, bluesmana, animatora kultury, propagatora zdrowego stylu życia,
76. 15 IX 2011 – wyjazd uczniów klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Powiercia na „Jesienne manewry polowe – Powiercie 2011”,
77. 23 IX 2011 – wycieczka edukacyjna uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego do Bednar,
78. 24 IX 2011 – wyjazd do Inowrocławia na „Święto Młodych”,
79. 20 X 2011 – warsztaty edukacyjne w Marszewie,
80. 21 X 2011 – wyjazd na Targi Turystyczne „Tour Salon”,
81. 15 XI 2011 – wyjazd delegacji szkolnej na Uniwersytet Łódzki,
82. 15 i 22 XI 2011 – wizyta nauczycieli i uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej do odlewni stali „FUGO” w Koninie,
83. 18 XI 2011 – udział uczniów w warsztatach naukowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
84. 24 XI 2011 – z okazji Dnia Patrona odwiedzili nas zacni goście: naukowcy: prof. Zdzisław Gajda, dr Elżbieta Wenda oraz członkowie rodu Kostaneckich: Maria Bald, Dominik Szczęsny-Kostanecki, Agnieszka i Maciej Dzieniakowscy, Joanna i Piotr Stachowscy z synem Adamem,
85. 12 XII 2011 – wizyta w szkole oficera KPP w Słupcy Marleny Kukawki oraz lokalnych członków klubu Wielkopolscy Fani Motocykli,
86. 19 I 2012 – wyjazd do Zawidowic niedaleko Pleszewa,
87. 09 II 2012 – wizyta dyrektora handlowego firmy CASE IH Tomasza Polaka,
88. 28 II 2012 – wycieczka edukacyjna do Torunia,
89. 10 III 2012 – wyjazd maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę,
90. 13 III 2012 – wyjazd do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
91. 12-16 III 2012 – wyjazd do Poznania na konferencję naukową 4.Tydzień Mózgu,
92. 15 III 2012 – wizyta Romualdy Matusiak-emerytowanej nauczycielki języka polskiego i byłej posłanki na Sejm RP IX i X kadencji,
93. 11 IV 2012 – spektakl profilaktyczny „Przepraszam Cię mamo” zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”,
94. 24 IV 2012 – wywiad w Słupeckim Radiu Planeta,
95. 01- 22 VI 2012 – wyjazd na praktyki zawodowe do Karpacza,
96. 27 VI 2012 – udział w konferencji „Wakacje bez używek, to bezpieczne wakacje” w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy,
97. 07 IX 2012 – wycieczka do Chorwacji,
98. 09 IX 2012 – wyjazd do Poznania na „Salon Maturzystów” 2012,
99. 15 IX 2012 – wyjazd do Inowrocławia na Święto Młodych,
100. 17 IX 2012 – spektakl profilaktyczny „Bumerang” zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”,
101. 21 IX 2012 – udział w XIV Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO-SHOW w Bednarach,
102. 14-27 X 2012 – wizyta w Niemczech w ramach wymiany doświadczeń,
103. 18,19 X 2012 – „Jesienne manewry polowe” w Mielżynie,
104. 24-27 X 2012 – wyjazd na Targi Turystyczne Tour Salon 2012,
105. 26 X 2012 – wyjazd dyrektora szkoły na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w sprawie programu „Albatros”,
106. 31 X 2012 – Noc Świętych w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy,
107. 31 X 2012 – wizyta Stanisława Sparażyńskiego aktora teatralnego i filmowego,
108. 17 XI 2012 – wyjazd do Poznania na festiwal muzyki rockowej Lux Festiwal,
109. 20 XI 2012 – wizyta w szkole prof. Jacka Przybyła z UP w Poznaniu,
110. 29 XI 2012 - z okazji Dnia Patrona odwiedzili nas członkowie rodziny Kostaneckich: Maria Bald, Agnieszka i Maciej Dzieniakowscy, Tomasz Ernst, Maria Ernst i Andrzej Ernst z córką Wiktorią,
111. 05 XII 2012 – spotkanie z generałem brygady Januszem Sobolewskim w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy,
112. 12 XII 2012 – spotkanie z Tomaszem Polakiem, dyrektorem handlowym firmy Agro-Rami,
113. 12 XII 2012 – przyjazd Marleny Kukawki-rzecznika KPP Słupca, Emila Wojtczaka- dzielnicowego gminy Lądek, sierżanta sztabowego, Pawła Ławniczaka-dzielnicowego gminy Zagórów, sierżanta sztabowego,
114. 14 XII 2012 – wyjazd stypendystów do WSB w Poznaniu na wręczenie dyplomów,
115. 21 XII 2012 – wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu,
116. 29 I 2013 – wyjazd do Zawidowic w sprawie „Albatrosa”,
117. 02 III 2013 – wyjazd maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę,
118. 03.04.2013r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie odwiedził dyrektor Berufsbildende Schulen Rotenburg-Europaschule w Rotenburgu Erwin Eggers,
119. 08.04.2013r. – wizyta klas maturalnych u położnej Estery Michalak,
120. 10.04.2013r. - spektakl profilaktyczny „Utracone marzenia” zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”,
121. 16.04.2013r. – wyjazd uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej do siedziby firmy partnerskiej AGRO-RAMI w Kucharach niedaleko Kalisza,
122. 17.04.2013r. – wizyta Prymasa Polski Józefa Kowalczyka,
123. 18.04.2013r. – udział w Marszu Pamięci w Chełmnie nad Nerem,
124. 30.04.2013r. – spotkanie z dr. Mirosławem Słowińskim, producentem filmu „Syberiada polska”,
125. 21.05.2013r. - wizyta pracowników Hilti, Marcina Smorowskiego i Marcina Bączkiewicza, którzy zademonstrowali funkcjonowanie różnego rodzaju sprzętu,
126. 22-31.05.2013r. - pobyt gości z Rotenburga w ramach projektu „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”, realizowanego przez ZSP (koordynatora) w programie „Uczenie się przez całe życie” –Comenius,
127. 29.05.2013r. – wyjazd dziewcząt z klasy pierwszej TOT do Gołuchowa.
128. 18.06.2013r. - spotkanie z Wojciechem Sychem, sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu,
129. 21.06.2013r. - wycieczka klasy II LO do Wrocławia,
130. 07-20.07.2013r. - Kamila Kowalska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w Szkole Letniej „Poławiacze Pereł”, zorganizowanej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego,
131. 14.07.2013r. – wyjazd na wakacyjne praktyki zawodowe w Mielnie,
132. 06.09.2013r. – wycieczka do Chorwacji.
29.05.2013r. - odbyła się wycieczka części dziewcząt z klasy pierwszej TOT do Gołuchowa. Celem wyjazdu było poznanie zabytkowego zamku oraz parku. Rolę opiekuna sprawowała nauczycielka biologii i chemii Małgorzata Iwanicka.
18.06.2013r. - w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odbyło się spotkanie z Wojciechem Sychem, sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu. Gość wygłosił prelekcję pod tytułem „Prawa ofiar przestępstw”.
21-23.06.2013r. - klasa I Liceum Ogólnokształcącego zagórowskiego ZSP wraz z nauczycielkami i opiekunkami Małgorzatą Zielińską –Wojtczak i Magdaleną Wojnicz odbywała biwak w Skorzęcinie. 3 dni obcowania z przyrodą były dla nas doskonałym czasem rekreacji.
21.06.2013r. - odbyła się wycieczka klasy II LO do Wrocławia. Celem wyjazdu było zapoznanie się z kulturą, architekturą i historią stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia. Młodzież podziwiała "Panoramę Racławicką", wspaniałe dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
07- 20.07.2013r. - Kamila Kowalska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, uczestniczyła w Szkole Letniej „Poławiacze Pereł”, zorganizowanej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10.09.2013r. - odbył się w hali widowiskowo-sportowej koncert zespołu pieśni i tańca Wilenka z Wilna. Artyści z Litwy byli gośćmi społeczności Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, sąsiadów ZSP. Przyjechali do Polski w ramach wymiany polsko-litewskiej.
09.2013r. - grupka uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie co roku przedłuża sobie wakacje. Bynajmniej nie chodzi o wagarowanie, tylko uczestniczenie w edukacyjnych wycieczkach po krajach europejskich. Wychowankowie od kilku lat jeżdżą do Chorwacji. Wyjazdy w ramach zielonej szkoły z powodzeniem organizuje nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Przydryga.
20.09.2013r. - młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wraz z opiekunami-nauczycielami przedmiotów zawodowych Sławomirem Adamskim, Michałem Ulatowskim i Tomaszem Niemierem- wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Bednar.
26.09.2013r. - odbyła się w Ciążeniu uroczystość „Dęby Pamięci”, upamiętniająca miejscowych żołnierzy zamordowanych przez sowietów w 1940 r. w Charkowie i Katyniu. W tej niecodziennej lekcji historii uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
28.09.2013r. - odbył się rajd "Pieszo i rowerem po wodnej krainie", zorganizowany przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska“. W przedsięwzięciu rekreacyjno-turystycznym wzięli udział uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
04.10.2013r. - uczniowie klasy III LO uczestniczyli w wycieczce do term w Uniejowie. Bilety zostały ufundowane przez gazetę "Głos Słupcy", gdyż licealiści zdobyli nagrodę główną w ramach rywalizacji o tytuł Klasy Roku 2013.
14 września – 12 października 2013 - Mobilność zawodowa uczniów Technikum Obsługi Turystycznej w ZSP w Zagórowie
Nazwa projektu : Turystyka Przyszłością Polski
Uczestnicy : 20 uczniów z klas III i IV Technikum Obsługi Turystycznej
Miejsce praktyk: Rimini, region Emilia Romagna Włochy
13.11.2013R. - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odbył się spektakl profilaktyczny z udziałem Jacka Musiatowicza- poety, muzyka, kompozytora, autora tekstów piosenek m.in. zespołu rockowego Oddział Zamknięty.
04.12.2013r. - odbył się w ZSP w Zagórowie spektakl profilaktyczny pt. „Niebezpieczna gra”. Szkołę po raz kolejny odwiedzili aktorzy z krakowskiego Teatru Kurtyna. Tym razem temat przedstawienia dotyczył problemu rozpowszechniania narkotyków w szkole.
05.12.2013r. - uczniowie klas II LO i II TOT ZSP im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wraz z nauczycielkami Małgorzatą Zielińską-Wojtczak i Wiolettą Woźną odwiedzili Dom Dziecka OAZA w Nowym Świecie.
18.12.2013r. - odbył się w hali widowiskowo-sportowej zagórowskiego ZSP spektakl profilaktyczny z udziałem Gabriela Fleszara- muzyka, autora głośnego niegdyś przeboju „Kroplą deszczu” oraz aktora grającego m.in. w filmie „Sezon na leszcza”.
19.12.2013r. - w sali koncertowej Filharmonii Kaliskiej Auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu odbył się koncert świąteczny „Choinka w dźwięki ubrana”. Siedmiu stypendystów Prezesa Rady Ministrów z powiatu słupeckiego.
13.01.2014r. - uczniowie klas I TOT/TG i I LO ZSP w Zagórowie uczestniczyli w niecodziennej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia poprowadził zaproszony gość- adwokat Jarosław Głuchowski, zagórowianin i pracownik kancelarii prawniczej w Poznaniu.
30.01.2014r. - uczniowie zagórowskiego ZSP wybrali się na lodowisko do Wrzesińskiego Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego. Celem wycieczki były nauka i doskonalenie techniki jazdy na łyżwach oraz oczywiście dobra zabawa.
31.01.2014r. - uczniowie klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kierunek mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wybrali się wraz z nauczycielami do Poznania na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra Premiery 2014
28.02.2014r. - odbył się w hali widowisko- sportowej spektakl profilaktyczny pt. „Wyjść poza schemat”. ZSP w Zagórowie odwiedziły aktorki z Teatru Inspiracje w Krakowie. Temat sztuki dotyczył cyberprzemocy, czyli zagrożeń i agresji pojawiąjących się w Internecie.
28.02.2014r. - uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kierunek: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie zwiedzali Fabrykę Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego (FUGO) w Koninie.
10-14.03.2014r. - uczniowie ZSP uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez Polską Akademię Nauk w ramach „Tygodnia Mózgu”. To cieszące się dużą popularnością wydarzenie naukowe odbywało się w Poznaniu. Prelekcje zaprezentowali najwybitniejsi przedstawicieli polskiej nauki.
18.03.2014r. - w hali widowiskowo-sportowej odbył się spektakl profilaktyczny pt. „ Dlaczego milczeliście…”, zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”. Artyści w przedstawieniu poruszyli problem dotyczący prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.
22.03.2014r. - trzydziestu czterech maturzystów z klas III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum Turystycznego odbyło pielgrzymkę na Jasną Górę. Młodzieży towarzyszyły wychowawczynie Beata Nawrocka, Sylwia Roszak oraz ks. Tomasz Rogaliński.
31.03.2014r. - przyjechał do Słupcy prezydent Polski Bronisław Komorowski. Głównym celem wizyty było podpisanie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Głowa państwa spotkała się w budynku Starostwa Powiatowego z włodarzami i mieszkańcami powiatu słupeckiego, dyrektorami i kierownikami lokalnych instytucji oraz młodzieżą. W spotkaniu uczestniczyła delegacja ZSP w Zagórowie.
13.03.2014r.- dzięki uprzejmości firmy Grupa Azoty, uczniowie ZSP wzięli udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu produkcji i zastosowania nawozów sztucznych.
17.03.2014r. - w ZSP w Zagórowie odbył się dla uczniów szkół zawodowych wykład i pokaz terenowy z zakresu zwalczania gryzoni i szkodników magazynów. Szkołę odwiedził przedstawiciel firmy RATS BUSTERS Robert Mielczarek.
04.04.2014r. - w Kościelnej Wsi koło Kalisza odbyły po raz kolejny targi DEMO TOUR CASE IH & KVERNELAND. Uczestniczyli w nich uczniowie szkół zawodowych ZSP w Zagórowie wraz z nauczycielami.
04.04.2014r. - odbyły się w ZSP w Zagórowie warsztaty fonetyczne zaadresowane do uczniów klas II i III LO. Zajęcia poprowadził dr Grzegorz Pawłowski, wykładowca Katedry Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

07.04.2014r. - uczniowie klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach programu edukacyjnego ALBATROS. Wykład zaprezentował Jakub Tobolski z firmy „Tama”, która zajmuje się produkcją i sprzedażą siatki rolniczej do pras.
08.04.2014r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi odwiedził prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, zagórowianin, wybitny naukowiec i Honorowy Obywatel Miasta Zagórowa.
10.04.2014r. - uczniowie klasy II LO (profil biologiczno-chemiczny) wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych „Chemia w Małej Skali” zorganizowanych przez toruńskie Centrum Chemii w Małej Skali. Warsztaty, które poprowadzili Łukasz Sporny i Piotr Wróblewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
30.04.2014r. -odbyły się w zagórowskim ZSP zajęcia dla klasy II ZSZ na temat pras zwijających. Prelekcję zaprezentował w ramach programu edukacyjnego ALBATROS dyrektor handlowy firmy Agro-Rami Tomasz Polak.
10.05.2014r. - odbył się XXVII Rajd Taczanowskiego, w którym uczestniczyli uczniowie klas III TOT, II TOT i II TG zagórowskiego ZSP wraz z opiekunami, nauczycielami geografii i przedmiotów turystycznych Kamilą Kucharczyk i Tomaszem Kowalikowskim.
5-14.05.2014r. - uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Braci Kostaneckich w Zagórowie wraz z nauczycielkami Małgorzatą Zielińską-Wojtczak i Jolantą Suszką (koordynatorką) uczestniczyli w wymianie z niemiecką szkołą Berufsbildende Schulen Europa
23-24.05.2014r. - odbyła się 15. edycja Ekspedycji Nadwarciańskiej, rajdu pieszego po terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Na szlaku nie zabrakło wychowanków zagórowskiego ZSP.
10.06.2014r. - grupa 7 uczniów z II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno – chemicznym wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
13-16.06.2014r. - uczniowie klasy I LO wraz z wychowawczynią Magdaleną Wojnicz i nauczycielką Wiolettą Woźną przebywali na biwaku w Skorzęcinie. Pogoda dopisała, co może potwierdzić opalenizna wszystkich uczestników wycieczki.
24-26.06.2014r. - uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego, I Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej i II Technikum Geodezyjnego przebywali na biwaku w Skorzęcinie. Opiekunami młodzieży były nauczycielka języka niemieckiego Małgorzata Zielińska–Wojtczak.
03.09.2014r. - dyrektor szkoły Marek Kujawa, nauczyciel przedmiotów zawodowych Sławomir Adamski i uczniowie III klasy MOPiMR wystąpili w filmie promującym program edukacyjny ALBATROS. Pomysłodawcą zrobienia filmu była firma TAMA POLSKA, produkująca m.in. siatkę rolniczą. Zgłosiła się do zagórowskiego ZSP z chęcią włączenia ALBATROSA do swojej akcji marketingowej w Europie, a głównie w Izraelu.
06.09.2014r. - uczennice ZSP Ewa Figas, Klaudia Sobolewska (IV TOT), Sławomira Wilczyńska (III TG) i Michalina Gośka (III TOT) oraz pedagog Łukasz Parus wzięli udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli historii zorganizowanej przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Młodzież i opiekun skorzystali z zaproszenia dr Jolanty Kmieć, nauczyciela konsultanta ODN, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego „Sztetl Konin”, i zaprezentowali lokalnym historykom autorski film pt. „ Coś dobrego na końcu tęczy. Losy Leona Jedwaba z Zagórowa”, zrealizowany przez uczniów ZSP w ramach uczestnictwa w programie edukacyjnym „Szkoła Dialogu” koordynowanym przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami w Warszawie. 
08.09.2014r. - nauczyciele i uczniowie ZSP wybrali się do kina na film w reż. Jana Komasy pt. „Miasto 44”. W seansie wzięło udział 71 osób. Obraz młodego reżysera dotyczący powstania warszawskiego wywarł na młodzieży duże wrażenie.
13.09.2014r. - odbyła się w ZSP niecodzienna lekcja języka polskiego. Uczniów klasy III ZSZ odwiedził pan Bogdan Konieczny- wieloletni działacz LOK, pasjonat antyków, majsterkowicz, malarz, złotnik i zapalony rowerzysta. Gość przyjechał do szkoły na bicyklu własnoręcznie zrobionym z drewna.
16.09.2014r. - uczniowie klasy III LO wraz z nauczycielami Małgorzatą Zielińską-Wojtczak i Łukaszem Parusem wybrali się na Poznański Salon Maturzystów Perspektywy 2014.
18.09.2014r. - delegacja ZSP- nauczycielka chemii Małgorzata Iwanicka, koordynator ds. Patronów szkoły Łukasz Parus oraz uczeń klasy III LO Marcin Sobczak- wzięła udział w wykładach w ramach 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbył się w Częstochowie. Nauczyciele i uczeń zostali zaproszeni przez prof. Grzegorza Mlostonia, Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, współorganizatora naukowego przedsięwzięcia i wielokrotnego gościa i prelegenta podczas uroczystości Dnia Patrona w zagórowskim ZSP.
05-14.09.2014r. - dziewięcioro uczniów ZSP w Zagórowie wraz z opiekunem nauczycielem wychowania fizycznego Jackiem Przydrygą przebywało na wycieczce w słonecznej Chorwacji.
19.09.2014r. - uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych Michałem Ulatowskim, Tomaszem Niemierem i Sławomirem Adamskim odwiedzili Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach.
18.09.2014r. - nauczyciele przedmiotów zawodowych Tomasz Niemier i Sławomir Adamski oraz uczniowie klasy III ZSZ wybrali się w ramach zajęć praktycznych do firmy TECH-KOM w Żabikowie koło Środy Wielkopolskiej.
23.09.2014r. - odbył się w hali widowiskowo-sportowej spektakl profilaktyczny pt. „Układ zamknięty”. ZSP odwiedzili po raz kolejny aktorzy z krakowskiego Teatru „Kurtyna”. Tym razem artyści chcieli skłonić młodzież do refleksji na temat niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków.
26.09.2014r. - 48- osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły pod opieką nauczycielek, Małgorzaty Iwanickiej, Magdaleny Wojnicz i Wioletty Woźnej, wyjechała na Noc Naukowców do Poznania.Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowinkami świata nauki reprezentowanymi przez poznańskie uczelnie wyższe
30.09.2014r. - odbyła się w hali ZSP uroczysta Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2014/2015. W trakcie uroczystości wyróżniono najlepsze drużyny sportowe rywalizujące w ubiegłym roku, dokonano podsumowania ostatnich 12 miesięcy oraz wręczono Staroście Słupeckiemu Mariuszowi Roga „Medal za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego”.
15.09-10.10.2014r. - Mobilność zawodowa uczniów Technikum Obsługi Turystycznej w ZSP w Zagórowie Nazwa projektu : Turystyka Bogactwem Narodów
Uczestnicy: 16 uczniów z klas II, III, IV Technikum Obsługi Turystycznej
Miejsce praktyk: Walencja, Hiszpania
21.11.2014r. - ZSP im. Braci Kostaneckich odwiedzili Ramona Kozłowska-Wróbel i Piotr Torczyński, pracownicy Biura ds. Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Goście spotkali się z tegorocznymi maturzystami z klas III LO i IV TOT w celu zaprezentowania kierunków studiów  konińskiej uczelni.
12.2014r. - Wizyta uczniów i nauczycieli w Domu Dziecka w Nowym Świecie
22.01.2015r. - odbył się w Słupcy XVIII Ogólnopolski Dzień Judaizmu, zorganizowany przez Muzeum Regionalne. W obchodach wzięły udział uczennice ZSP Michalina Gośka, Kinga Krukowska (III TOT) i Marta Żelek (III TG), które zaprezentowały zebranym film dokumentalny pt. „Coś dobrego na końcu tęczy. Losy Leona Jedwaba z Zagórowa”...
09.01.2015r. - Takie wydarzenie jak Noc Biologów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nie mogło się odbyć bez udziału uczniów Liceum Ogólnokształcącego (profil biologiczno-chemiczny) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
09.01.2015r. - odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie Gala „Szkoły Dialogu”, programu edukacyjnego, w którym wzięło udział w ubiegłym roku 41 szkół z całej Polski, m.in. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
04.02.2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, w ramach BEZPIECZNYCH FERII, odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami policji i straży pożarnej.
06.02.2015r. - klasa I Liceum Ogólnokształcącego oraz dnia 12.02.2015 r. uczniowie klas I,II i III z Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Geodezyjnego w ZSP im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wzięli udział w wycieczce integracyjnej na lodowisko do Wrześni. Opiekunami wycieczek były Pani Małgorzata Iwanicka, Beata Nawrocka i Kamila Bartłomiejczak.
06.02.2015 r. w naszej szkole, po raz kolejny gościliśmy artystów krakowskiego teatru „Kurtyna”. W hali widowiskowo-sportowej młodzież miała możliwość obejrzenia spektaklu „Gra o życie”.
11.02.2015r. - uczniowie klas III i II Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wzięli udział w wycieczce na lodowisko do Wrześni. Opiekunami uczniów byli Małgorzata Zielińska-Wojtczak i Krzysztof Ratajczyk.
12.02.2015r. - uczniowie klasy III ZSZ wraz z opiekunami p. Eweliną Zehner, p.Tomaszem Niemierem i p. Sławomirem Adamskim odwiedzili zakład produkcyjny ''Joskin'' w Trzciance k/Piły.
Po raz pierwszy uczniowie mieli możliwość zwiedzania zakładu dzięki Panu Adamowi Chmurakowi, który zaprosił szkoły do odwiedzin.
02.2015r. - Licealiści odwiedzili Wydział Chemii na Uniwersytecie Łódzkim. Celem wyjazdu było nie tylko zwiedzenie uczelni, ale przede wszystkim poznanie metod pracy naukowców oraz poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych technologii analitycznych.
18.03.2014r. - Zwiedzanie, wykłady, poznanie procesu produkcji i jazdy testowe – to atrakcje, które przygotowano dla wszystkich, którzy 18 marca zdecydowali się odwiedzić fabrykę CASE IH i Steyr w Austrii.
18.03.2015r. - Z brązowymi medalami powróciły z Mistrzostw Wielkopolski LZS młodzieży szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt, uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Zmagania odbyły się 18 marca w hali ZSP w Koźminie Wielkopolskim.
24.03.2015r. - Cięcie, spawanie, malowanie i testowanie maszyn rolniczych to codzienność zakładu CNH w Płocku. Od 24 marca, procesy te nie są obce także uczniom klas I i III szkoły zawodowej, którzy odwiedzili znaną fabrykę maszyn rolniczych.
25.03.2015 r. - odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panią Magdaleną Żychowicz Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum obsługi turystycznej i technikum geodezyjnego.
01.04.2015r. - W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbył się wykład prowadzony przez stoika, doktora Tomasza Mazura. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu, by zgłębić tajniki filozofii.
10.04.2015r. - Mechanicy-operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych z klasy pierwszej ZSZ wzięli udział w pokazach polowych Demo Tour 2015. Impreza, która odbyła się 10 kwietnia, została zorganizowana przez marki Case IH, Steyr oraz firmę Agro – Rami.
17.04.2015r. - uczniowie zespołu szkół pod opieką pani Agnieszki Frankowskiej i pani Jolanty Suszki wybrali się na wycieczkę do pięknego miasta jakim jest Wrocław. Na samym początku zatrzymaliśmy się na kilka minut w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, gdzie zwiedziliśmy podziemia i mieliśmy możliwość podziwiać sarkofag św. Jadwigi.
09.05.2015r. - odbył się XXVIII Rajd im. E. Taczanowskiego w nieznane, w którym uczestniczyli uczniowie klas I TOT, I TG, II TOT, III TOT, i III TG zagórowskiego ZSP wraz z opiekunami: Kamilą Bartłomiejczak, Katarzyną Dropińską i Tomaszem Kowalikowskim.
14.05.2015r. - uczniowie z klas I,II,III Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w wycieczce do Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
28.05.2015r. - III klasa ZSZ w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych odwiedziła Zakłady Naprawcze Silników Motorem S.A w Kostrzynie Wielkopolskim
29.05.2015r. - uczniowie I klasy mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych wzięła udział w dniach otwartych lotnictwa w Powidzu.
31.05.2015r. - Uczniowie wraz z opiekunem Sławomirem Adamskim w dniu 31 maja odwiedzili rolniczą imprezę Zielone AGRO SHOW, która odbyła się w Sielinku.
5-7 VI 2015 r. - odbyła się XVI już Ekspedycja Szlakiem Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. I w tym roku na trasie nie zabrakło uczniów naszej szkoły. W ekspedycji wzięli udział uczniowie klasy III TOT, III TG i I TG oraz nauczyciele Tomasz Kowalikowski i Agnieszka Frankowska.
02.06.2015r. - na zaproszenie wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, grupa młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego wraz z pedagogami Anetą Gmachowską, Magdaleną Marszałek , Dorotą Markuszewską, Jolantą Suszką i Wojciechem Kocięckim , wzięła udział w konferencji pt. „Bezpieczne wakacje nad wodą”.
02.06.2015r. - klasa I Technikum Obsługi Turystycznej oraz dnia 10 czerwca 2015 r. uczniowie klas II i III z Technikum Obsługi Turystycznej w ZSP im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wzięli udział w wycieczce rowerowej po okolicach Zagórowa pod hasłem „Drogą Polskich Olędrów”. Opiekunami wycieczek byli Pani Kamila Bartłomiejczak, Katarzyna Dropińska oraz Pan Adam Wojtczak.
11.06.2015r. - uczniowie naszej szkoły przeprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Zagórowie.
22.06.2015r przy Ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży w Lądku odbył się festyn na którym uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pokazywali lokalnej społeczności resuscytację na manekinach, propagowali transplantację oraz wspólnie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku zaprezentowali wypadek pozorowany.
15.09.2015 r. uczniowie ZSP w Zagórowie wzięli udział w koncercie profilaktycznym pt. „POWIEDZ NIE” w wykonaniu Wiesława „Blachy” Błażkiewicza. „Blacha” skończył studia muzyczne na wydziale perkusji. Muzyczną drogę rozpoczął początkiem lat 80-tych z punkową kapelą „Gzyms”, wygrywając festiwal muzyków rockowych „Rockosz” w Bielsku Białej. W roku 1984 wygrał Przegląd Młodych Talentów „Zima z Rockiem” na Śląsku. W tymże roku wziął także udział w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych „Jarocin”...
3-12 września grupa 13 uczniów ZSP w Zagórowie wraz z opiekunem nauczycielem wychowania fizycznego Jackiem Przydrygą przebywała na wycieczce w słonecznej Chorwacji w Pakostane.
18.09.2015r. - uczniowie ZSP Zagórów wraz z opiekunami zwiedzali największą wystawę rolniczą w kraju „AGRO SHOW” w Bednarach.
21-22.09.2015R. - w budynku Politechniki Poznańskiej odbyła się ogólnopolska kampania informacyjna Salon Maturzystów Perspektywy 2015. Nie zabrakło na nim maturzystów z naszej szkoły, z klas III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum, którzy pojechali do Poznania z wychowawczyniami Magdaleną Wojnicz i Agnieszką Frankowską.
30.09.2015R. - uczniowie II klasy ZSZ wraz z opiekunem Sławomirem Adamskim odbyli praktyki w przedsiębiorstwie usługowo-handlowym „AGRO-RAMI”.
11 września – 9 października 2015 r. Mobilność zawodowa uczniów Technikum Obsługi Turystycznej w ZSP w Zagórowie Nazwa projektu : Turystyka kluczem do sukcesu
Uczestnicy: 16 uczniów z klas II, III, IV Technikum Obsługi Turystycznej
Miejsce praktyk: Malaga, Hiszpania
17.10.2015r. - uczniowie z klas Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Teleinformatycznego ZSP w Zagórowie wraz z opiekunami : panią K. Dropińską i panem R. Napierałą udali się na Międzynarodowe Targi Poznańskie.
28.10.2015R. - uczniowie ZSP w Zagórowie wzięli udział w koncercie profilaktycznym prowadzonym przez Sławomira Pyrko- bluesmana, animatora kultury i propagatora zdrowego stylu życia.
30.10.2015R. - w ramach projektu Młodzieżowy Turniej Przedsiębiorczości Społecznej młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniach z doradcą zawodowym panią Karoliną Piątkowską.
08.11.2015R. - 33-osobowa grupa uczniów ZSP wraz z opiekunami panem Jackiem Przydrygą oraz panem Tomaszem Kowalikowskim wybrała się na mecz Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Łęczna.
11.2015r. - I Rajd im. Braci Kostaneckich Z Myszakowa do Zagórowa W miniony weekend zrealizowany został turystyczny projekt wchodzący w program tegorocznych obchodów Dnia Patrona w ZSP w Zagórowie. Młodzież wzięła udział w turnieju wiedzy oraz pieszym rajdzie na szlaku Myszaków – Zagórów. Był wiatr, ale było też słońce.
16.11.2015R. - uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz ze swoim wychowawcą Michałem Ulatowskim oraz ks. Dawidem Witkowskim udali się do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Mielżynie, który jest prowadzony przez Siostry Dominikanki.
11.2015r. - Już tradycją naszej szkoły stały się spotkania z panią Magdaleną Żychowicz - Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. Edukacja konsumencka odbyła się w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości. W spotkaniu  uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: liceum ogólnokształcącego, technikum obsługi turystycznej i technikum geodezyjnego oraz technikum teleinformatycznego.
16.11.2015r. szkołę odwiedził miłośnik podróży, pilot i przewodnik turystyczny, Pan Tomasz Frankowski. W spotkaniu tym wzięli udział uczniowie klasy I ,II i IV Technikum Obsługi Turystycznej.
30.11.2015r. w hali widowiskowo-sportowej ZSP odbyło się spotkanie z panem Michałem Świebodą - psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej.
02.12.2018r. - naszą szkołę odwiedzili uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku. Sześciolatkowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadziła pani Wioleta Woźna wraz z uczniami III LO : Martą Szmyt, Elizą Błażejewską Adrianem Jankowskim oraz Mikołajem Sakowskim.
15.12.2015r. - w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach Akademii Albatros odbyły się pierwsze warsztaty z zakresu systemów satelitarnych dla rolnictwa. Warsztaty te, zorganizowane przez Stowarzyszenie Innowacyjnej Inżynierii Rolniczej „Albatros” poprowadził pan Jerzy Koronczok z firmy AGROCOM Polska.
28.01.2016r. - Uczniowie pierwszej klasy Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Geodezyjnego wraz z opiekunami Kamilą Bartłomiejczak oraz Katarzyną Dropińską uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem i pasjonatem turystyki Piotrem Durskim. Prelekcja odbyła się 28 stycznia w sali kinowo- widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.
03.2016r. - Maturzyści Archidiecezji Gnieźnieńskiej jak co roku modlili się na Jasnej Górze w intencji pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych. W wydarzeniu tym, wzięli również udział uczniowie klas III LO oraz IV TG i TOT Zagórowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z wychowawczyniami Magdaleną Wojnicz i Agnieszką Frankowską.
01.03.2016r. - uczniowie klas III LO IV TG i VI TOT wraz z wychowawczyniami Magdaleną Wojnicz i Agnieszką Frankowską udali się do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na Drzwi Otwarte. Maturzyści kończący w tym roku szkołę średnią zapoznali się z ofertą edukacyjną PWSZ w Koninie, spotkali się również z wykładowcami i studentami promującymi swoją uczelnię. Podczas Drzwi Otwartych uczniowie pozyskiwali informacje na temat interesujących ich kierunków studiów, mogli też skorzystać z wielu konkursów, podczas których mogli wygrać liczne nagrody. Oferta edukacyjna przygotowana przez PWSZ w Koninie przekonała wielu młodych ludzi do podjęcia studiów na tej że uczelni.
21.04.2016r. uczniowie klas zawodowych o specjalizacji mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych wzięli udział w polowych pokazach maszyn i ciągników rolniczych marki Case IH i Steyer oraz ładowarek Demo Tour 2016r.
01.06.2016r. uczniowie klas drugich i pierwszych uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Jej celem było zapoznanie się z zabytkami miasta oraz wystawami interaktywnymi w planetarium.
04-19.05.2016r. - Uczniowie 3 klasy Technikum Geodezyjnego z ZSP Zagórow i 2 klasy ZST w Śremie odbywali praktyki w Hiszpanii w Sevilli w ramach projektu ,,Learning for a better future” realizowanego ze środków Programu Erasmus +.
W dniach 3-5 VI 2016 r. odbyła się XVII już Ekspedycja Szlakiem Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. I w tym roku na trasie nie zabrakło uczniów naszej szkoły. W ekspedycji wzięli udział uczniowie klasy I LO, II LO i II TG oraz nauczyciele Kamila Bartłomiejczak, Agnieszka Frankowska i Tomasz Kowalikowski.
17.06.2016r. - Z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa w Powidzu odbył się Festiwal Życia. Impreza odbyła się przy Domu Kultury w Powidzu oraz na terenie powidzkich Łazienek. Nasza szkoła została zaproszona do Powidza i uczniowie jako Grupa Ratownicza Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie mogła pokazać swoje umiejętności i wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy II LO i I LO Marta Kruszyna, Dagmara Zamiatała, Weronika Wiatrowska, Filip Woźny. Pozorantami byli uczniowie klasy I TE Dominik Nowaczyk i Krystian Żelek.
06.2016r. - Uczniowie klasy trzeciej Technikum Obsługi Turystycznej wraz z opiekunem Panią Kamilą Bartłomiejczak, wybrali się na wycieczkę do Poznania. Młodzież rozpoczęła swoją wyprawę 14 czerwca w Słupcy, skąd udała się pociągiem na Dworzec Główny w Poznaniu. Uczniowie zwiedzili m.in. Zamek Cesarski i Farę Poznańską. Turyści wybrali się także na Stary Rynek, gdzie obejrzeć mogli pokaz koziołków, Bamberkę oraz zabytkowe kamienice. Na koniec wszyscy udali się do Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu - Stary Browar. Podróż okazała się być nie tylko przyjemnością, ale i źródłem wiedzy o zabytkach Poznania.
20.06.2016r. klasa II i III Technikum Obsługi Turystycznej w ZSP im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wzięła udział w wycieczce rowerowej po okolicach Zagórowa pod hasłem „Poznaj Swoją Okolicę”. Opiekunami wycieczki były pani Kamila Bartłomiejczak oraz pani Katarzyna Dropińska.
18-21.06.2016r. uczniowie klas pierwszych ZSP im. Braci Kostaneckich w Zagórowie pod opieką mgr Jolanty Zywert uczestniczyli w wycieczce do Londynu.
23.06.2016r. uczniowie klasy 2 Technikum Geodezyjnego wraz z opiekunką mgr Jolantą Zywert oraz koordynator projektu Albatros mgr inż. Eweliną Zehner udali się na wycieczkę do Torunia. Wycieczka, która została ufundowana przez p. Tomasza Polaka, dyrektora handlowego Case IH była nagrodą główną podczas turnieju międzyklasowego na Majowym Festynie Rodzinnym.
2 -11.09.2016r. uczniowie ZSP wraz z Panem Jackiem Przydrygą i Panią Eweliną Zehner udali się na wycieczkę do Chorwacji.
12.09.2016r. - uczniowie klasy II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy IV Technikum Obsługi Turystycznej i IV Technikum Geodezyjnego wzięli udział w X edycji Salonu Maturzystów, który odbył się w nowoczesnym Centrum Wykładowo-Kongresowym Politechniki Poznańskiej. Opiekunami młodzieży byli wychowawcy klas najstarszych Pani Wioletta Woźna i Małgorzata Iwanicka.
12.09.2016r. uczniowie klasy I, II i III Technikum Obsługi Turystycznej wraz z opiekunami Panią Katarzyną Dropińską i Kamilą Bartłomiejczak udali się na wycieczkę do Portu Lotniczego „Ławica” w Poznaniu.
23.09.2016r. - uczniowie z klas zawodowych mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych wraz z nauczycielami zawodu zwiedzali największą wystawę pojazdów i maszyn rolniczych w kraju „AGRO_SHOW” w Bednarach.
30.09.2016r. grupa młodzieży z naszej szkoły pod opieką nauczycielek, Małgorzaty Iwanickiej, Magdaleny Wojnicz oraz Beaty Nawrockiej wyjechała na Noc Naukowców do Poznania. Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowinkami świata nauki reprezentowanymi przez poznańskie uczelnie wyższe.
03.10.2016r. klasa 1LO, wraz z wychowawczynią Panią Magdaleną Wojnicz oraz Panią Małgorzatą Iwanicką, wybrała się na wycieczkę integracyjną do Centrum Handlowego „Manufaktura” w Łodzi
10.2016r. - Rajd z patriotyczną nutą. W minionym tygodniu zrealizowany został turystyczny projekt wchodzący w program tegorocznych obchodów Dnia Patrona w ZSP w Zagórowie. Młodzież wzięła udział w pieszym rajdzie na szlaku zagórowskich lasów.
27.10.2016r. uczniowie I, II, III klasy Technikum Obsługi Turystycznej wraz z opiekunami Katarzyną Dropińską i Jolantą Suszką uczestniczyli w targach gastronomicznych WARSAW GASTRO SHOW w Nadarzynie koło Warszawy.
03.11.2016r. - uczniowie ZSP w Zagórowie wybrali się do Konińskiego Domu Kultury. Tam uczestniczyli w spektaklu o rodzie Montekich i Kapuletich. W tę niesprzyjającą jesienną pogodę "Romeo i Julia" rozgrzali serca widzów.
16.11.2016r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wybrali się na edukacyjną wycieczkę do Teatru Fredry w Gnieźnie. Obejrzeli tam adaptację dzieła 'Zbrodnia i kara' pióra Fiorda Dostojewskiego. Sztuka opowiadała o epizodzie z życia Rodiona Romanowicza Raskolnikowa - biednego młodego studenciaka, który uzurpuje sobie prawo ingerencji w porządek świata.
11.2016r. Jak co roku w naszej szkole nie zabrakło wykładu i prezentacji z zakresu BHP w rolnictwie. W tym roku spotkanie poprowadził Grzegorz Wilczyński z placówki terenowej KRUS Słupca. Szkolenie pokazało, jak praca w rolnictwie jest trudna i niebezpieczna, o czym świadczą statystyki wypadków.
30.11.2016r. społeczność szkolna uczestniczyła w niezwykłym pokazie "Tajemnice Iluzji", w wykonaniu mistrza iluzji z Ukrainy Aleksandra Tkacza. Pan Aleksander Tkacz jest autorem książki „Tajemnice iluzji”, laureatem wielu międzynarodowych festiwali, preferuje naukowe podejście do sztuki iluzji.
01.12.2016 r. w ramach szkolnych obchodów Światowego Dnia Aids odbył się recital o charakterze profilaktycznym pt.: „Jak przez sen” w wykonaniu Janusza Barana – gitara, śpiew, teksty i Justyny Baran - śpiew.
12.2016r. - Trampoliny, ścieżki akrobatyczne i przyrządy gimnastyczne – te i inne atrakcje mieli do dyspozycji uczniowie klasy II TOT, którzy udali się na integracyjną wycieczkę do parku trampolin Jump Arena w Poznaniu.
16.12.2016r. - uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Przytulisko dla Psów w Sompolnie, gdzie zawieźli karmę dla psów, zabawki oraz wszystko co potrzebne by nasi czworonożni  przyjaciele spędzi święta lepiej niż zwykle.
12.2016r. - Praga - "miasto stu wież" - od wielu wieków zachwyca każdego dnia, zarówno przybyszów, jak i mieszkańców miasta. Stolica Czech jest piękna przez cały rok, a sezon turystyczny nigdy się nie kończy! Jednak, aby poczuć świąteczną atmosferę, warto wybrać się do Pragi w okresie jarmarków bożonarodzeniowych, tak jak wybrało się kilkunastu uczniów naszej szkoły 9 grudnia pod opieką wychowawców Pani Magdaleny Wojnicz i Małgorzaty Iwanickiej.
21.12.2016r. młodzież klas pierwszych spotkała się na prelekcji z zakresu profilaktyki cyberprzemocy z policjantami aspirantem Pawłem Ławniczakiem i sierżantem sztabowym Zbigniewem Królasikiem z Posterunku Policji w Zagórowie.
Spotkanie promujące książkę Eweliny Rubinstein „Jerozolima. Miasto Boga”
20.02.2017r. - Publikacja Eweliny Rubinstein to książka nie tylko dla tych, którzy o Izraelu już coś wiedzą, ale także tych, którzy dopiero poznają to niezwykłe miejsce. Aby dowiedzieć się więcej na temat Izraela, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się do Konina na spotkanie autorskie pt. „Izrael mało znany”.
17.02.2017r. - uczniowie I i III klasy Technikum Obsługi Turystycznej wraz z opiekunami Katarzyną Dropińską i Kamilą Bartłomiejczak wybrali się na Targi Turystyczne do Poznania. Podczas targów blisko 300 wystawców z 22 krajów prezentowało miejsca i atrakcje turystyczne.
03.03.2017r. - uczniowie II, III, IV klasy technikum oraz I i II klasy liceum ogólnokształcącego ZSP Zagórów, pod opieką Pań Beaty Nawrockiej i Barbary Młodzińskiej, brali udział w wycieczce do Warszawy. Jej celem było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, a także Stadionu Narodowego oraz spacer po mieście i obejrzenie zabytków stolicy.
03.2017r. - Dzięki uprzejmości dyrekcji zakładu uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej mieli możliwość odwiedzić zakład mieszczący się w Słupcy MOSTOSTAL WECHTA.
20.04.2017r. - uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej MOPiMR mieli możliwość uczestniczyć w pokazie narzędzi i elektronarzędzi firmy ,,MAKITA". Dzięki uprzejmości  firmy MASTER, Pana Łukasza Frątczaka (naszego absolwenta) i doradcy technicznego Pana Jakuba Wróblewskiego uczniowie mogli praktycznie wypróbować wiele elektronarzędzi w praktyce.
05.2017r. - WIZYTA W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM "FENIX" W ubiegłym tygodniu uczniowie wraz z opiekunem odwiedzili ekologiczne gospodarstwo rolne „FENIX” Pani Janiny Saacke. Jest to przepiękne gospodarstwo położone we Wrąbczynkowskich Holendrach, które poszczycić się może zdobyciem drugiego miejsca w etapie krajowym konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii „ ekologia – środowisko”.
25.04.2017r. - Zwiedzanie fabryki w Płocku Uczniowie z klas zasadniczych Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po raz drugi skorzystali z możliwości poznania procesu produkcji kombajnów zbożowych i pras zwijających. Fabryka w Płocku, którą odwiedzili 25 kwietnia to światowej klasy koncern CNH zajmujący się min. produkcją maszyn do rolnictwa.
06.05.2017r. - odbył się XXX Rajd im. E. Taczanowskiego w nieznane, w którym uczestniczyli uczniowie klas II, III i IV TOT zagórowskiego ZSP wraz z opiekunami: Kamilą Bartłomiejczak i Katarzyną Dropińską. Rajd rozpoczął się przy strzelnicy boiska Orlik w Słupcy. Uczestnicy mieli do wyboru przemierzenie trasy rowerowej bądź pieszej. Trasa rowerowa liczyła prawie 19 km, a trasa piesza 10 km.
06-20 maja 2017r. - Mobilność zawodowa uczniów Technikum Geodezyjnego w ZSP w Zagórowie
Nazwa projektu : Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości
Uczestnicy: 16 uczniów z klas II, III, IV Technikum Geodezyjnego
Miejsce praktyk: Malaga, Hiszpania
05.06.2017r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie został odwiedzony przez młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Michalinowie. Wizyta odbyła się w ramach projektu "Stół, który łączy - warsztaty kulinarne", lecz uczniowie nie skupili się tylko na kulinarnych doznaniach dla uczniów z OREW-u zostały przygotowane specjalne pokazowe lekcje, które miały charakter warsztatowy.
07.06.2017r. - uczniowie 2 klasy Technikum Teleinformatycznego w ZSP Zagórów Krystian Żelek oraz Jerzy Piersiala uczestniczyli w Pierwszym historycznym Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pn. „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+” jest to projekt, który został przygotowany przez przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofię Szalczyk.
06.2017r. - XVIII Ekspedycja Nadwarciańska Pieszy Rajd Szlakiem Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego odbył się już po raz osiemnasty. W wyprawie wzięło udział 32 piechurów. I w tym roku na trasie nie zabrakło uczniów naszej szkoły. W ekspedycji wzięły udział uczennice z klasy II LO i III TG oraz nauczyciel Tomasz Kowalikowski. Nad organizacją rajdu czuwała Agnieszka Frankowska.
21.06.2017 r. uczniowie 2 TOT oraz 1 ZSZ wzięli udział w wycieczce rowerowej na trasie Zagórów-Pyzdry- Zagórów. Wycieczka miała charakter krajoznawczo-integracyjny zachęcający do uprawiania turystyki aktywnej.
21.06.2017r. - uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania się z panią Emilą Różańską wolontariuszką Fundacji DKMS.
22.06.2017r. to kolejne miłe spotkanie z młodzieżą z OREW Michalinów. Nasi uczniowie tym razem zostali ugoszczeni przez ich kolegów w ich szkole. Spotkanie zostało zorganizowane by wspólnie w sposób aktywny, zdrowy oraz smaczny pożegnać odchodzący rok szkolny 2016-2017.
27.05-24.06.2017r. - Mobilność zawodowa uczniów Technikum Obsługi Turystycznej w ZSP w Zagórowie Nazwa projektu : Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości
Uczestnicy: 16 uczniów z klas I i III Technikum Obsługi Turystycznej
Miejsce praktyk: Malaga, Hiszpania
11.09.2017r. - uczniowie klasy IV Technikum Geodezyjnego oraz III Liceum Ogólnokształcącego odwiedzili poznański „Salon Maturzystów” Perspektywy 2017 zorganizowany w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.
01-10.09.2017r. - Uczniowie ZSP wraz z Panem Jackiem Przydrygą udali się na wycieczkę do Chorwacji.
22.09.2017r. - uczniowie klasy I i II Liceum Ogólnokształcącego, wraz z panią Magdaleną Wojnicz oraz panią Sylwią Roszak, ponownie odwiedziła Centrum Handlowe "Manufaktura"w Łodzi.
22.09.2017r. - Uczniowie z klas zawodowych mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych wraz z nauczycielami zawodu zwiedzali największą wystawę pojazdów i maszyn rolniczych w kraju „AGRO_SHOW” w Bednarach.
10.2017r. - ODKRYWANIE ZAGADEK ŚWIATA BIOLOGII I CHEMII NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU
Tradycyjnie już ostatni piątkowy wieczór września spędziliśmy na poznańskiej uczelni, gdzie w formie warsztatowej, ćwiczeniowej poznawaliśmy tajniki praw rządzących światem przyrodniczym.
16.09-14.10. 2017r.Mobilność zawodowa uczniów Technikum Obsługi Turystycznej w ZSP w Zagórowie Nazwa projektu : Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości
Uczestnicy: 16 uczniów z klas III Technikum Obsługi Turystycznej
Miejsce praktyk: Malaga, Hiszpania
20.10.2017r. - Uczniowie klas I, II, III, i IV Technikum Obsługi Turystycznej oraz klasy I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, wraz z opiekunami Panią Katarzyną Dropińską, Jolanta Suszką i Kamilą Bartłomiejczak mieli okazję uczestniczyć w II Edycji targów World Travel Show w największym w tej części Europy Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy.
23.10.2017 r. - siedmioro uczniów ZSP Zagórów wzięło udział w międzynarodowej konferencji edukacyjnej Technologie Wiedza Kompetencje. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej i Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód.
24.10.2017r. - młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie spotkała się na prelekcji z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Słupcy: aspirantem sztab. Marleną Kukawką, starszym sierżantem Łukaszem Krysińskim i starszym dzielnicowym aspirantem Pawłem Ławniczakiem z Posterunku Policji w Zagórowie.
10.2017r. - III Jesienny Rajd im. Braci Kostaneckich był bardzo udany, głównie za sprawą pięknej pogody. Młodzież z zagórowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych spróbowała swoich sił, forsując podmokłe lasy.
07.11.2017r. - Uczniowie klasy 2 i 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie, chcąc poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się kilku ciekawostek, wybrali się do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Mimo niesprzyjającej pogody uczniowie z zainteresowaniem słuchali historii naszego wieszcza narodowego, a następnie aktywnie uczestniczyli w lekcji muzealnej.
14.11.2017r. - Body Worlds to wystawa prezentująca anatomię człowieka. Jej autorem jest dr Gunthera von Hagens – wynalazca techniki plastynacji pozwalającego zatrzymać proces rozkładu ciała.
11.2017r. - Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Widzą o tym uczniowie ZSP Zagórów a tym samym wolontariusze „Daru Serca” Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Dlatego też by umilić im niedolę postanowili oni przeprowadzić zbiórkę karmy i odwiedzić przytulisko dla zwierząt w Sompolnie.
11.2017r. - KRUS – szkolenie i konkurs dla młodzieży. Wieloletnia współpraca z placówką terenową KRUS Słupca zaowocowała wykładem i konkursem z szerokorozumianego BHP w rolnictwie. Spotkanie poprowadził p. Łukasz Klimczak .
04.12.2017r. - odbył się spektakl profilaktyczny z udziałem Jacka Musiatowicza - poety, muzyka, kompozytora, autora tekstów piosenek m.in. zespołu rockowego Oddział Zamknięty, który wraz z synem Michałem – gitarzystą odwiedził mury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
06.12.2017r. - uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie , wraz z opiekunkami panią dyrektor Małgorzatą Iwanicką, panią Magdaleną Wojnicz, panią Agnieszką Frankowską oraz panią Jolantą Suszką wybrali się na wycieczkę do Wrocławia.
13.12.2017r. - uczniowie technikum teleinformatycznego odwiedzili gigantyczną serwerownię firmy beyond.pl. Data Center 2 który znajduję się w Poznaniu jest największym i najbardziej nowoczesnym  obiektem w Polsce. Znajduje się  także w czołówce europejskiej i światowej. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie nielicznych osób, które mogły poznać oraz zobaczyć jak wygląda działalność najbardziej zaawansowanego obiektu IT w Polsce. 
12 I 2018r. - Uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczyli w wykładach i zajęciach warsztatowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .
12.01.2018r. - uczniowie klasy 2 i 3 liceum mieli okazję wyjechać na pierwsze zajęcia organizowane dla nich przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Uczniowie zostali podzieleni na grupki po czym udali się na różne zajęcia.
07.02.2018r. - Grupa uczniów Szkolnego Koła Wolontariatu „Dar Serca” pod opieką pani Jolanty Suszki odwiedziła Ośrodek dla osób niepełnosprawnych OREW w Michalinowie. W tym dniu nasi uczniowie oraz rodzice wychowanków OREW-u zostali zaproszeni na prezentację specjalistycznego sprzętu informatycznego dla osób niepełnosprawnych. Firma Harpo, która ma swoją siedzibę w Poznaniu zaprezentowała specjalne oprogramowanie, które ułatwia funkcjonowanie osób niepełnosprawnych osób.
03.2018r. - Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie zorganizowała debatę społeczną pod nazwą “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.
04.2018r. - Uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję zwiedzać, eksperymentować i bawić się w największym w Polsce Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
19.04.2018r. - uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej MOPiMR mieli możliwość uczestniczyć w pokazie narzędzi i elektronarzędzi firmy ,,MAKITA". Uczniowie mogli praktycznie wypróbować wiele elektronarzędzi w praktyce.
26.04.2018r. - Uczniowie 3 klasy Technikum Teleinformatycznego w ZSP Zagórów Krystian Żelek oraz Jerzy Piersiala uczestniczyli w drugim już Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pn. „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.”, który odbył się w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Projekt przygotowała przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk.
12.05.2018r. - odbył się XXXI Rajd im. E. Taczanowskiego w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, w którym uczestniczyli uczniowie klas III TOT zagórowskiego ZSP wraz z opiekunami: Kamilą Bartłomiejczak i Katarzyną Dropińską. Rajd rozpoczął się przy Hali MOSiR. Uczestnicy mieli do wyboru przemierzenie trasy rowerowej bądź pieszej. Trasa piesza liczyła 13 km.
05.2018r. - Pieszy Rajd Szlakiem Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego odbył się już po raz dziewiętnasty. W wyprawie wzięło udział 28 piechurów. I w tym roku na trasie nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Uczestnikami ekspedycji byli uczniowie klasy I TOT i TE oraz nauczyciele Agnieszka Frankowska, Kamila Bartłomiejczak i Katarzyna Dropińska.
28.05.2018r. - Dużymi krokami zbliżał się 1 czerwca-Dzień Dziecka! Każde dziecko czeka zawsze na ten dzień z utęsknieniem. Z okazji tego wyjątkowego dnia zorganizowaliśmy 28 maja 2018 roku akcję charytatywną w Domu dla dzieci i młodzieży w Nowym Świecie. W akcji tej wzięli udział uczniowie z klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Obsługi turystycznej oraz Technikum Teleinformatycznego. Opiekunami młodzieży były Małgorzata Zielińska-Wojtczak oraz Marta Burda.
04.06.2018r. - Poniedziałek to dzień zwykły jak każdy inny no może nie do końca, bo poniedziałek to pierwszy dzień szkoły w tygodniu więc niezbyt lubiany przez uczniów. Ale ten poniedziałek był inny niż wszystkie w ten dzień 04 czerwca 2018r w Hali Sportowej przy szkole podstawowej w Kowalewie Opactwie odbył się Gminny Dzień Profilaktyki.
06.06.2018r. - uczniowie 3 klasy technikum obsługi turystycznej w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wycieczce po regionalnych muzeach. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Pani przewodnik przybliżyła nam historię pobytu naszego wieszcza na terenie Wielkopolski i jaki to miało wpływ na jego twórczość. Zwiedziliśmy komnaty, w którym przebywał i w których być może tworzył swoje późniejsze dzieła.
06.2018r. - Granicząca z Czechami Kotlina Kłodzka, to jeden z bardziej urokliwych zakątków Polski. Górskie szczyty i jaskinie, pozostałości średniowiecznych zamków, udostępnione dla zwiedzających nieczynne kopalnie, urokliwe miasteczka oraz piękne widoki przyciągają żądnych wrażeń turystów. Zatem nie dziwi fakt, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie właśnie to miejsce wybrali na wycieczkę.
18.06.2018r. - Już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce rowerowej po naszej pięknej okolicy. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy I TOT i TE, II TOT oraz I LO. Opiekę nad uczniami sprawowały Kamila Bartłomiejczak i Katarzyna Dropińska.
10.09.2018r. - uczniowie klasy IV Technikum oraz III Liceum Ogólnokształcącego odwiedzili poznański „Salon Maturzystów” Perspektywy 2018 zorganizowany w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej
15.09.2018r. - Na terenie historycznego Fortu II w Poznaniu odbył się piknik pn. „Historia Policji oraz jej rola w odzyskaniu niepodległości”. Wszyscy mieszkańcy Poznania i Wielkopolski odwiedzający w tym czasie fort Twierdzy Poznań znajdujący się przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu mieli niepowtarzalną okazję uczestnictwa w wyjątkowej lekcji historii z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecia rocznicy utworzenia Policji.
21.09.2018r. - w wielkopolskich Bednarach odbyła się jubileuszowa międzynarodowa wystawa rolnicza. Agro Show to największa rolnicza impreza plenerowa w Europie i miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To wystawa kompleksowa, swą ofertę prezentują producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.
27.09.2018r. - uczniowie wszystkich klas turystycznych w ramach lekcji zawodowych mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Hristo Staevski licencjonowanego przewodnika po Bułgarii na temat atrakcji kulturowych i przyrodniczych jego ojczystego kraju.
09.2018r. - Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach, pokazach i wykładach zorganizowanych w ramach  Nocy Naukowców przez   Politechnikę Poznańską
05.10.2018r. - Pan Dawid Majdecki Dyrektor oddziału Ludowego Banku Spółdzielczego w Rzgowie odwiedził uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Spotkanie, odbyło się w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości. Wzięli w nim udział uczniowie klas I TE, I TOT, II TOT/TE i IV TG.
06.10.2018r. - nasza szkoła wspierała organizację  Biegu Peowiaka. Na dystansie 8 kilometrów rywalizowało około 100 biegaczy. Biegacze zostali udekorowani specjalnym medalem. Bieg połączony był z Dniem Pamięci o Zagórowskich Peowiakach, który odbył się dzień wcześniej w lesie w Osinach. 
10.2018r. - Jesienny Rajd im. Braci Kostaneckich był bardzo udany, głównie za sprawą pięknej pogody. Młodzież z zagórowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych już po raz czwarty przemierzała szlaki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Tym razem pod hasłem ”Dla Niepodległej”.
10.2018r. - do ZSP w Zagórowie na spotkanie z młodzieżą przyjechał muzyk Grzegorz „Ornette” Stępień - gitarzysta basowy zespołu Oddział Zamknięty. Koncert profilaktyczny miał być przestrogą dla młodzieży przed braniem środków odurzających i narkotyków.
19.10.2018r. - Uczniowie naszej szkoły  wraz z opiekunami Panią Katarzyną Dropińską i Panią Kamilą Bartłomiejczak mieli okazję uczestniczyć w IV Edycji targów World Travel Show w największym w tej części Europy Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy. Krajem partnerskim tegorocznej edycji World Travel Show były Stany Zjednoczone.
26.10.2018r. - na ciekawe zajęcia praktyczne do firmy AGRO RAMI – naszego nowego partnera w edukacji, wybrali się uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
11.10 – 07.11.2018r. - Mobilność zawodowa uczniów Technikum Teleinformatycznego w ZSP w Zagórowie Nazwa projektu : Moja praktyka moją przyszłością
Uczestnicy: 24 uczniów z klas I, II, III i IV Technikum Teleinformatycznego
Miejsce praktyk: Paralia Panteleimonos, Grecja
14.11.2018r. - młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie spotkała się na prelekcji z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w sieci z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Słupcy:  asp. sztab. Marleną Kukawką, asp. sztab. Dariuszem Nowickim oraz Panią Eweliną Bocian z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
16.11.2018r. - uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego oraz dwóch uczniów z klasy I Technikum Teleinformatycznego wraz z nauczycielami Małgorzatą Zielińską-Wojtczak i Adamem Wojtczakiem wybrali się na wycieczkę integracyjną do Centrum handlowego Posnania  w Poznaniu.
16.11.2018r. - uczniowie ZSP mieli okazję wyjechać na zajęcia organizowane dla nich przez Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu.

 Opracowała: Sylwia Roszak

                                   

Facebook