Osiągnięcia uczniów

O szkole » Osiągnięcia uczniów

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE I SPORTOWE UCZNIÓW W LATACH 2001-2013

 

1. 30 III 2001- zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
2. IV 2001-Krzysztof Gruszczyński zajął IV miejsce w Wielkopolskiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych,
3. 10 X 2001- Alina Kaźmierczak zajęłą I miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, 
4. XI 2002 – szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołą w Eilenburgu (praktyki zagraniczne), 
5. IV 2003- zwycięstwo Katarzyny Kasprzak w powiatowym konkursie historycznym
„Cienie Syberyjskie-losy Polaków zesłanych na Sybir”,
6. 7 IV 2003-zwycięstwo uczniów: Damiana Rucińskiego, Krzysztofa Cierzniaka w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym,
7. IV 2003- zwycięstwo żeńskiej drużyny w Mistrzostwach Powiatu w Piłkę Ręczną,
8. 8 V 2003- sukces uczniów ( III miejsce) w VII Konkursie Gastronomicznym zorganizowanym przez Zespół Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach, 
9. 17 VI 2003-wyróżnienie dla Artura Musiałowskiego za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie „ Kangur Matematyczny”,
10. IX 2003- Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały w roku szkolnym 2003/2004 uczennice: Katarzyna Kasprzak, Marta Kucharczyk oraz Katarzyna Szulc,
11. X 2003- zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 
12. XI 2003- zajęliśmy II miejsce w ogólnopolskim konkursie „ Pielęgnujemy pamięć o żołnierzach powstań narodowych oraz poległych w I i II wojnie światowej” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Oficerów RP,
13. XI 2003- sukces Łukasza Szymczaka, zajęcie I miejsca w powiatowych eliminacjach olimpiady „Wiedzy o Unii Europejskiej” oraz V miejsca w olimpiadzie na szczeblu centralnym Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu, 
14. XII 2003- zajęcie I miejsca w konkursie na najładniejszy stół podczas Ogólnopolskiego Pokazu Regionalnych Stołów Bożonarodzeniowych w Poznaniu, 
15. XII 2003-Szkolny Klub Europejski otrzymał dyplom za ukończenie projektu „ Od Moneta do monety” zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu; główną ideą projektu było promowanie wiedzy na temat waluty euro,
16. 1 IX 2004- Marta Kucharczyk, Sylwia Rybacka oraz Michał Ludwiczak otrzymali w roku szkolnym 2004/2005 Stypendia Prezesa Rady Ministrów,
17. 1 IV 2005- „żywieniowcy” z naszej szkoły zajęli I miejsce w kulinarnym konkursie zorganizowanym przez ZSP w Kościelcu,
18. 15 IV 2005-uczniowie zwyciężyli w etapie wojewódzkim konkursu „Młoda krew ratuje życie”, 
19. 25 XI 2005-Ewelina Kucharczyk zajęła II miejsce w XVII Olimpiadzie Ochrony Środowiska ZMW Województwa Wielkopolskiego,
20. 1-2 XII 2005-Ewelina Kucharczyk otrzymała certyfikat za udział w Finale Krajowym XVII Olimpiady Ochrony Środowiska „Myśleć globalnie-działać lokalnie”, 
21. 22 IV 2006- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał dyplom za zakwalifikowanie się do Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Konin 2006,
22. 12 V 2006- Kamila Bartłomiejczyk zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie
„Matematyka jest uniwersalna: Nie ma rzeczy, która by była jej obca”,
23. IX 2006-Michał Ludwiczak w roku szkolnym 2006/2007 otrzymywał Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
24. 19 IV 2007- Michał Ludwiczak został laureatem jubileuszowej XX-ej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Okręgu Wielkopolskiego,
25. 17 IV 2007- Magdalena Hendzel zajęła I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Krasomówczym „Cicerone”, 
26. 16 XI 2007- Monika Krokowska otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2007/2008,
27. 25 III 2008- Dina Kaźmierczak zajęła II miejsce w powiatowym etapie konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Samorządowe „Nasza Europa”, 
28. 27 IV 2008- Dina Kaźmierczak otrzymała tytuł „Laureata Wyróżnienia” za udział w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich”, zorganizowanego przez Fundację Shalom pod patronatem MEN,
29. 6 VI 2008-Dina Kaźmierczak zajęła I miejsce w Finale VII Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska,
30. 23 X 2008- Angelika Baranowska zajęła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w Indywidualnych Biegach Przełajowych, 
31. 5 XI 2008- Dina Kaźmierczak i Paulina Borowska otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów,
32. 14 XI 2008- Dina Kaźmierczak zajęła II miejsce w XVII Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Wójta Gminy Słupca,
33. 12 XI 2008- Paulina Borowska, Dina Kaźmierczak i Marion Kuske zajęły II miejsce w I Konkursie Samorządowym Powiatu Słupeckiego, 
34. 3 XII 2008- Dina Kaźmierczak i Wiktor Grzemski zajęli III miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym,
35. IX-XII 2008- Adam Słowiński zajął I miejsce w zawodach Regionalnej Szkolnej Ligii Strzeleckiej, II miejsce uzyskała Marika Antkowiak, 
36. 17 IV 2009- zajęliśmy II miejsce w XVII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK,
37. 13 V 2009- Marion Kuske zajęła III miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Językowym zorganizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, 
38. 27 XI 2009- Dina Kaźmierczak i Paulina Borowska otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów, 
39. 13 I 2010- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Halowej Piłce Nożnej,
40. 23 II 2010- Dina Kaźmierczak zajęła II miejsce w X Wielkopolskim Konkursie „Nasza Europa”, 
41. 10 III 2010- Łukasz Płócienniczak zajął II miejsce w Szkolnej Lidze Strzeleckiej z karabinku Pneumatycznego o Puchar Burmistrza Miasta Słupca w kategorii ponadgimnazjalnej,
42. 12 III 2010- Daria Krych zajęła III miejsce w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 
43. 15 III 2010- Dina Kaźmierczak zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, 
44. 24 III 2010- uczniowie zajęli I I III miejsce w Mistrzostwach Szkół w strzelaniu z broni pneumatycznej w kategorii szkół Ponadgimnazjalnych,
45. 10 IV 2010 –Paulina Borowska i Anna Cieślicka zajęły dwa IV miejsca w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 
46. 12 IV 2010- Dina Kaźmierczak zajęła I miejsce w VI Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej,
47. 26 IV 2010- Agata Nowak, Tomasz Hernes i Maja Sokołowska zajęli I i dwa II miejsca w konkursie „Czasy baroku pełne uroku”, 
48. 26 IV 2010- Dina Kaźmierczak zajęła V miejsce w X Finale Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa”, 
49. 11 V 2010- Dina Kaźmierczak zajęła II miejsce w powiatowym konkursie literacko-historycznym „Pamięć i Ból Katynia”, 
50. 13 V 2010 - drużyna chłopców zajęła III miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Plażowej Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
51. 14 V 2010- udział Marcina Olejniczaka w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie; zajął 77. miejsce na 147, 
52. 14 VI 2010- Adrian Olczak zajął I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym pod hasłem „Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca”,
53. 20 X 2010- drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Sportach Obronnych, 
54. 30 XI 2010- zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców,
55. 8 XI 2010-uczeń Marcin Grzelewski zajął I miejsce w wewnątrzszkolnym konkursie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, 
56. 24 XI 2010- uczennice Paulina Borowska i Monika Mięta otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
57. 19 I 2011 -uczeń Łukasz Płócienniczak zajął I miejsce w Szkolnej Lidze Strzeleckiej z karabinku pneumatycznego w kategorii ponadgimnazjalnej chłopców, uzyskując wynik 483/600,
58. 9 II 2011- uczennica Ewelina Łakomiak zajęła I miejsce w wewnątrzszkolnym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym z okazji walentynek, 
59. 1 IV 2011- uczeń Jakub Lasecki zajął III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Biegach Przełajowych, 
60. 6 IV 2011–uczennica Marion Kuske zajęła I miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych we Wrześni, 
61. 19 IV 2011- uczniowie z ZSP w Zagórowie zajęli I miejsce w XX Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego zorganizowanych w Zagórowie, 
62. 11 V 2011 - uczniowie zdobyli III miejsce w Mistrzostwach w Plażową Piłkę Siatkową w Słupcy, 
63. 27 V 2011- uczennica Dorota Kubacka zajęła II miejsce w Konkursie dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Metropolii Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
64. 3 VI 2011– uczeń Dariusz Gromanowski zajął I i II miejsce ( w dwóch kategoriach) w X Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska w Powidzu, 
65. 16 VI 2011- uczniowie otrzymali wyróżnienie wśród 33. szkół z Wielkopolski za aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii „Drugie życie”, 
66. 21 VI 2011 - uczniowie z klasy I Liceum Ogólnokształcącego zajęli I miejsce w Międzyklasowym Turnieju w Piłkę Halową,
67. 22 IX 2011 – Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w LA, wyniki osiągnięte przez naszych uczniów:
I miejsce - Tomasz Kruszyna w biegu na 100m 
I miejsce – Krzysztof Ligocki w biegu na 200m 
II miejsce – Łukasz Płócienniczak w biegu na 800m 
II miejsce – Jakub Lasecki w biegu na 3000m z
II miejsce – sztafeta 4x100m, w której biegły Paulina Zielińska, Agata Szmajdka, Patrycja Kruczkowska, Marzena Gośka
III miejsce – Hubert Warzecha w pchnięciu kulą 
III miejsce - sztafeta 4x100m, w której biegli Tomasz Kruszyna, 
Marcin Wysocki, Krzysztof Czerniak, Krzysztof Ligocki 
III miejsce – sztafeta chłopców 4x400m, 
68. 04 X 2011 – uczeń Jakub Lasecki z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej zajął III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, uczeń Arkadiusz Łyskawiński z klasy I Liceum Ogólnokształcącego zajął także III miejsce w tych samych Mistrzostwach,
69. 12 X 2011 – drużyna dziewcząt zdobyła brązowy medal w biegach przełajowych,
70. 18 X 2011 – drużyna chłopców zajęła III miejsce w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców,
71. 04 XI 2011 – drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Piłkę Ręczną,
72. 09 XI 2011 – uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w Powiatowych Zawodach w Halową Piłkę Nożną Chłopców,
73. 23 XI 2011 – drużyna chłopców zajęła III miejsce w Zawodach Rejonowych w Halowej Piłce Nożnej,
74. 28 XI 2011 – uczennica z klasy III Liceum Ogólnokształcącego Ewa Przydryga otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej,
75. 12 XII 2011 – uczennica Magdalena Wieczorek z klasy III Liceum Ogólnokształcącego zajęła III miejsce w XX Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,
76. Styczeń 2012 – uczennica klasy III Technikum Obsługi Turystycznej Małgorzata Matuszak zajęła I miejsce w konkursie „Nasza Mała Ojczyzna”, wyróżnienie otrzymała uczennica z klasy III Technikum Obsługi Turystycznej Edyta Bączkiewicz,
77. 01 IV 2012 – uczniowie: Edyta Saacke i Krzysztof Grzeszczak z klasy II Liceum Ogólnokształcącego oraz Filip Jasiczek z klasy I Liceum Ogólnokształcącego zajęli I miejsce w XI Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska,
78. 18 IV 2012 – I miejsce ZSP w Zagórowie w XX Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego,
79. 18 V 2012 – uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego Pakulski/Marcjan zajęli II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłkę Plażową,
80. 19 V 2012 – chłopcy z klasy II Liceum Ogólnokształcącego: Szymon Hibner, Krzysztof Ligocki, Tomasz Kruszyna, Krzysztof Grzeszczak, Krzysztof Czerniak zajęli VII miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK,
81. 18 IX 2012 - Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w LA, wyniki osiągnięte przez naszych uczniów: I miejsce-Tomasz Kruszyna w biegu na 100m, II miejsce-Marzena Gośka w biegu na 200m, II miejsce-Aleksander Ślebioda w biegu na 400m, II miejsce-Jakub lasecki w biegu na 3000m,I miejsce sztafeta dziewcząt 4x100m, III miejsce-Hubert Warzecha w pchnięciu kulą,
82. 24 IX 2012 – uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego Tomasz Kruszyna zajął II miejsce w biegu na 100m, w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w LA,
83. 09 X 2012 – uczeń Tomasz Kruszyna zajął V miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach w LA,
84. 19 X 2012 – uczeń Jakub Lasecki zdobył złoty medal w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
85. 31 X 2012 – drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłkę Ręczną Dziewcząt,
86. 8 i 15 II 2013 – drużyna chłopców w składzie: Damian Marcjan, Janusz Mirowski, zajęła I miejsce w turnieju w piłkę plażową chłopców w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponagimnazjalnych,
87. 22.04.2013r. - Krystian Kierzek uczeń II klasy Technikum Obsługi Turystycznej otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Śladami Powstania Styczniowego na Ziemi Słupeckiej”, zorganizowanym przez słupecki Miejski Dom Kultury i Urząd Miasta Słupcy,
88. 24.04.2013r. - I miejsce ZSP w Zagórowie w XXI Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego,
89. 24.05.2013r. - drużyna chłopców w składzie: Damian Marcjan, Emil Korolow, Krzysztof Czerniak, Janusz Mirowski, Tomasz Kruszyna, Krystian Mądry, Piotr Tłoczek, zajęła II miejsce w turnieju w piłkę siatkową w mistrzostwach Powiatu Szkół Ponagimnazjalnych,
90. 05.06.2013r. - Damian Marcjan i Janusz Mirowski zdobyli brązowy medal w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Plażową Piłkę Siatkową w Turku,
91. 07.06.2013r. - Damian Łabęcki uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego zdobył I miejsce w Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska, zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Słupcy,
92. 07.06.2013r. - na I Przeglądzie Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkół Rolniczych Albatros wychowankowie Kostaneckich zdobyli następujące miejsca w różnych kategoriach: I miejsce- zespół muzyczny Kostanecki Band (Izabella Ławniczak- wokal, Iza Bartkowiak-klawisze, Filip Jasiczek, Kacper Rzeżnicki -gitara solowa, Patrycja Piotrowska-gitara basowa, Michał Szpiler, Mateusz Szkudlarek-perkusja), I i II miejsce- Filip Jasiczek (malarstwo), II miejsce- Tomasz Kruszyna (fotografia) i III miejsce- Angela Sroczyńska, Karolina Paprzycka, Adam Piotrowski, Kamila Kowalska, Patrycja Zamiatała (teatr),
93. 12.06.2013r. - grupa uczniów w składzie: Rafał Trybuś, Justyna Wieczyńska, Patrycja Merdzińska, Kamila Kowalska, Adam Nowak (I LO), Patrycja Kruczkowska i Jolanta Bęgier (III TOT) otrzymała wyróżnienie w kampanii „Drugie Życie”,

 

Ponadto uczniowie biorą udział w różnych akcjach np. „ Góra Grosza”, „Pogotowie Świętego Mikołaja”, „Młoda krew ratuje życie” , „Dzień Sprzątania Świata” „Obchody Światowego Dnia walki z AIDS”, „Szkoła z klasą”, „Drugie życie” oraz kilkakrotnie uczestniczyli w nagraniu programu telewizyjnego pt. ”Kolejarz Gol”, emitowanego w TVP Poznań.

 

GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY SZKOŁĘ, WYJAZDY

1. 11 IV 2003-wizyta gości z zaprzyjaźnionej szkoły w Eilenburgu,
2. V 2003- spotkanie uczniów i nauczycieli z E. Włodarkiewicz ze Związku Sybiraków,
3. 18 VI 2003- wizyta gości z Holandii,
4. 23 IX 2003-spotkanie z policjantem Jarosławem Jarczyńskim na temat skutków palenia tytoniu i przeciwdziałania narkomanii, 
5. 8 X 2003- wizyta dyrekcji i nauczycieli z naszej szkoły w Eilenburgu,
6. 30 IV 2004- wizyta dyrekcji i nauczycieli z naszej szkoły w Eilenburgu 
7. IX 2004- praktyka zawodowa w Niemczech w ramach programu edukacyjnego Sokrates,
8. 1 X 2004- w ramach współpracy i wymiany gimnazjum zagórowskie gościło młodzież z Litwy i Niemiec; Klub Młodego Dietetyka działający w ZSP w Zagórowie zaprezentował narodowe potrawy, 
9. 18 XI 2004- wizyta Stefana Młodożeńca, członka zarządu powiatu słupeckiego(spotkanie z uczniami) 
10. 22 XI 2004-naszą szkołę odwiedziła delegacja z Eilenburga; ideą spotkania była realizacja projektu „Cemmenius 1”,
11. 24-25 IV 2005 –szkoła gościła uczniów i nauczycieli z Niemiec,
12. 8 V 2005-wyjazd uczniów na praktyki do Holandii, 
13. 21 X 2005-wycieczka szkolna do Berlina,
14. 27 X 2005- w uroczystości nadania szkole imienia Braci Kostaneckich uczestniczyli członkowie rodu Kostaneckich: pani Maria Bald, prof. Maria Kostanecka, doc. dr hab. Tomasz Ernst, Agnieszka Dzieniakowska, Małgorzata Woźniak i Joanna Stachowska, 
15. 11-16 VI 2006-gościliśmy uczniów z Niemiec,
16. 26 IV 2008- uczniowie naszej szkoły wrócili z praktyk zagranicznych, które odbyły się w Niemczech i Holandii,
17. 21 XI 2008-wizyta Ewy Zielińskiej, medalistki Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie,
18. 28 XI 2008- recital Jarosława Wajka w ramach programu profilaktycznego, 
19. 28 I 2009- uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z wicemarszałkiem sejmu VI kadencji Stefanem Niesiołowskim, które odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy,
20. 4 III 2009- wizyta profesorów Anny Kryszak i Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
21. III 2009- w ramach rekolekcji wielkopostnych szkołę odwiedził egzorcysta, 
22. 14 III 2009- wyjazd maturzystów na Jasną Górę, 
23. 16-20 III 2009- uczestnictwo uczniów w konferencjach naukowych zorganizowanych w ramach I Tygodnia Mózgu w Poznaniu, 
24. 30 III 2009- odbył się koncert rockowy w ramach profilaktyki, szkołę odwiedzili Tomasz Dzień i Gienek Loska,
25 24 IV-3 V 2009-wizyta dyrektora Marka Kujawy na Ukrainie w ramach współpracy Powiatu Słupeckiego z Rejonem Bierszadzkim,
25. 22 V 2009-wycieczka klasy III TA do Grodźca, 
26. 01 VI 2009- uczestnictwo uczniów w pokazie ciągników i maszyn rolniczych w Gutowie Wielkim,
27. 26 VI -28 IX 2009 - praktyka zagraniczna Krzysztofa Chlebowskiego w Nienburgu, 
28. 7 IX 2009- wycieczka szkolna do Chorwacji, 
29. 12 XI 2009- delegacja szkoły wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Stanisławowi Kostaneckiemu (Kazimierz niedaleko Łodzi) ; szkoła otrzymała pamiątkową kopię Medalu im. Stanisława Kostaneckiego,
30. 25 IX 2009- wyjazd uczniów do Bednar na Międzynarodowe Targi Rolnicze Agro Show 2009, 
31. 9 X 2009- udział uczniów w Targach Farma 2009 w Poznaniu, 
32. 29 X 2009- wizyta policjantki Iwony Górnej w ramach programu profilaktycznego, 
33. 20 XI 2009-z okazji Dnia Patrona odwiedzili nas zacni goście; naukowcy: prof. Piotr Bałczewski z PTCh, dr Robert Gawkowski UW, dr Janusz Sobczyński z Konina oraz członkowie rodu Kostaneckich: pani Maria Bald, prof. Maria Kostanecka, doc. dr hab. Tomasz Ernst, Agnieszka i Maciej Dzieniakowscy, Małgorzata i Piotr Woźniakowie, Andrzej Ernst oraz Piotr Stachowski, 
34. 22 XI-03 XII 2009- wizyta dyrektora szkoły Marka Kujawy w Nienburgu w ramach programu wymiany doświadczeń „Odnawialne źródła energii-wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych”,
35. 4 XII 2009- wizyta Piotra „Lupiego” Lubertowicza i Tomasza Dzienia w ramach Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, 
36. 27 II – 21 III 2010 -wyjazd uczniów na praktykę zagraniczną do Plymouth w Wielkiej Brytanii,
37. 8 V 2010 –udział młodzieży w XXIII Rajdzie im. E. Taczanowskiego Szlakami Powstania Styczniowego, 
38. 24 V 2010- wizyta przedstawicieli największego rolniczego magazynu w Polsce pt. „Top Agrar” i spotkanie z młodzieżą, 
39. 14 V 2010 – wyjazd młodzieży do „Pensjonatu nad Zalewem” w Starym Mieście, 
40. 25 V 2010 -wyjazd na warsztaty fotograficzne do Gołuchowa, 
41. 29 V-2 VI, 4- 8 VI 2010 - udział w biwaku w Skorzęcinie, 
42. 11 VI 2010 - udział i występ podczas „ Barokowej nocy w muzeum” w Słupcy, 
43. 28 VI-9VII 2010 – udział nauczycielki języka angielskiego Agnieszki Balcerzak w szkoleniu językowo-metodycznym w Dublinie, 
44. 10 IX 2010 – wyjazd do Poznania i udział w Poznańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2010,
45. 15-16 IX 2010 - wyjazd szkolnej delegacji do Krakowa w celu odbycia wycieczki „Śladami Prof. Kazimierza Kostaneckiego” i poszerzenia wiedzy o Patronie szkoły, 
46. 9-16 IX 2010 – pobyt młodzieży na wycieczce w Chorwacji, 
47. 19 IX 2010 - udział uczniów i nauczycieli w X Spotkaniach z Folklorem, zorganizowanych w Słupcy, 
48. 27 VI-26 IX 2010 – udział Sylwii Łukasiewicz w zagranicznych praktykach rolniczych w Niemczech, 
49. 24 IX 2010- wyjazd do Bednar i uczestnictwo w XII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show 2010,
50. 26 X 2010 – wizyta onkolog dr Mariki Rusin i prelekcja na temat profilaktyki nowotworowej,
51. 23 X 2010 – udział w poznańskich Targach Turystycznych „Tour Salon”, 
52. 8 XI 2010– wizyta podróżnika Mariusza Kurca w ramach programu profilaktycznego, 
53. 14 XI 2010 - wyjazd szkolnej delegacji do Kazimierza k. Łodzi w celu wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 100. rocznicą śmierci Prof. Stanisława Kostaneckiego, Patrona szkoły, 
54. 26 XI 2010- z okazji Dnia Patrona odwiedzili nas zacni goście; naukowcy: prof. Piotr Bałczewski z PTCH, prof. Grzegorz Mlostoń z UŁ, dr Robert Gawkowski z UW, mgr Dominik Szczęsny, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Sorbony, oraz członkowie rodu Kostaneckich: pani Maria Bald, prof. Maria Kostanecka, Agnieszka Szczęsna, Maria Ernst, dr hab. Tomasz Ernst, Agnieszka Dzieniakowska oraz Joanna, Piotr i Adam Stachowscy,
55. 6 XII 2010 – odbył się spektakl pt. „Świętoszek” przygotowany przez aktorów z białostockiego Teatru Forma, 
56. 17 XII 2010 - odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Droga bez powrotu”, przygotowany przez aktorów z krakowskiego Teatru Kurtyna, 
57. 10 III 2011- wyjazd uczniów do Poznania i akces w kampanii „Drugie życie”, 
58. 6-13 III 2011- wyjazd nauczycielskiej delegacji do Niemiec do Nienburga,
59. 24 III 2011- udział młodzieży w nagraniu programu „Kolejarz Gol”, emitowanego w TVP Poznań, 
60. 26 III 2011 –wyjazd maturzystów na Jasną Górę do Częstochowy,
61. 28-30 III 2011- wizyta ojca Tomasza Pelca ze Zgromadzenia Ojców Somasków z okazji Rekolekcji Wielkopostnych, 
62. 30 III 2011- wycieczka klas I i II Technikum Obsługi Turystycznej do Lichenia,
63. 1 IV 2011 – spektakl profilaktyczny muzyka Jacka Musiatowicza, 
64. 8 IV 2011 - wizyta i prelekcja Tomasza Frankowskiego, lokalnego miłośnika gór i wypraw turystycznych, 
65. 13 IV 2011– spektakl profilaktyczny „Gniew” zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”, 
66. 27 V 2011 – uczniowie z Koła Krajoznawczo-Turystycznego wybrali się na wycieczkę do Kurnika, 
67. 5-12 VI 2011–pobyt delegacji nauczycielskiej w Danii, 
68. 20 V 2011 - udział uczniów w spotkaniu naukowym „Eksperymenty na cztery ręce” w Koninie, 
69. 17 VI 2011- wizyta w szkole dr Małgorzaty Mironowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu promocji kierunków ścisłych, 
70. 3-4 VI 2011- udział uczniów w XII Ekspedycji Nadwarciańskiej, 
71. 18 VI 2011- wyjazd klasy I Liceum Ogólnokształcącego na biwak do Skorzęcina, 
72. 08 IX 2011 – wyjazd do Poznania i udział w Poznańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2011,
73. 08-09 IX 2011 – Plenerowe Warsztaty „Rytmy Ziemi” w Michalinowie Oleśnickim,
74. 09 IX 2011 – wycieczka do Chorwacji,
75. 14 IX 2011 – spektakl profilaktyczny zaprezentowany przez Sławka Pyrko, bluesmana, animatora kultury, propagatora zdrowego stylu życia,
76. 15 IX 2011 – wyjazd uczniów klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Powiercia na „Jesienne manewry polowe – Powiercie 2011”,
77. 23 IX 2011 – wycieczka edukacyjna uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego do Bednar,
78. 24 IX 2011 – wyjazd do Inowrocławia na „Święto Młodych”,
79. 20 X 2011 – warsztaty edukacyjne w Marszewie,
80. 21 X 2011 – wyjazd na Targi Turystyczne „Tour Salon”,
81. 15 XI 2011 – wyjazd delegacji szkolnej na Uniwersytet Łódzki,
82. 15 i 22 XI 2011 – wizyta nauczycieli i uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej do odlewni stali „FUGO” w Koninie,
83. 18 XI 2011 – udział uczniów w warsztatach naukowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
84. 24 XI 2011 – z okazji Dnia Patrona odwiedzili nas zacni goście: naukowcy: prof. Zdzisław Gajda, dr Elżbieta Wenda oraz członkowie rodu Kostaneckich: Maria Bald, Dominik Szczęsny-Kostanecki, Agnieszka i Maciej Dzieniakowscy, Joanna i Piotr Stachowscy z synem Adamem,
85. 12 XII 2011 – wizyta w szkole oficera KPP w Słupcy Marleny Kukawki oraz lokalnych członków klubu Wielkopolscy Fani Motocykli,
86. 19 I 2012 – wyjazd do Zawidowic niedaleko Pleszewa,
87. 09 II 2012 – wizyta dyrektora handlowego firmy CASE IH Tomasza Polaka,
88. 28 II 2012 – wycieczka edukacyjna do Torunia,
89. 10 III 2012 – wyjazd maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę,
90. 13 III 2012 – wyjazd do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
91. 12-16 III 2012 – wyjazd do Poznania na konferencję naukową 4.Tydzień Mózgu,
92. 15 III 2012 – wizyta Romualdy Matusiak-emerytowanej nauczycielki języka polskiego i byłej posłanki na Sejm RP IX i X kadencji,
93. 11 IV 2012 – spektakl profilaktyczny „Przepraszam Cię mamo” zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”,
94. 24 IV 2012 – wywiad w Słupeckim Radiu Planeta,
95. 01- 22 VI 2012 – wyjazd na praktyki zawodowe do Karpacza,
96. 27 VI 2012 – udział w konferencji „Wakacje bez używek, to bezpieczne wakacje” w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy,
97. 07 IX 2012 – wycieczka do Chorwacji,
98. 09 IX 2012 – wyjazd do Poznania na „Salon Maturzystów” 2012,
99. 15 IX 2012 – wyjazd do Inowrocławia na Święto Młodych,
100. 17 IX 2012 – spektakl profilaktyczny „Bumerang” zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”,
101. 21 IX 2012 – udział w XIV Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO-SHOW w Bednarach,
102. 14-27 X 2012 – wizyta w Niemczech w ramach wymiany doświadczeń,
103. 18,19 X 2012 – „Jesienne manewry polowe” w Mielżynie,
104. 24-27 X 2012 – wyjazd na Targi Turystyczne Tour Salon 2012,
105. 26 X 2012 – wyjazd dyrektora szkoły na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w sprawie programu „Albatros”,
106. 31 X 2012 – Noc Świętych w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy,
107. 31 X 2012 – wizyta Stanisława Sparażyńskiego aktora teatralnego i filmowego,
108. 17 XI 2012 – wyjazd do Poznania na festiwal muzyki rockowej Lux Festiwal,
109. 20 XI 2012 – wizyta w szkole prof. Jacka Przybyła z UP w Poznaniu,
110. 29 XI 2012 - z okazji Dnia Patrona odwiedzili nas członkowie rodziny Kostaneckich: Maria Bald, Agnieszka i Maciej Dzieniakowscy, Tomasz Ernst, Maria Ernst i Andrzej Ernst z córką Wiktorią,
111. 05 XII 2012 – spotkanie z generałem brygady Januszem Sobolewskim w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy,
112. 12 XII 2012 – spotkanie z Tomaszem Polakiem, dyrektorem handlowym firmy Agro-Rami,
113. 12 XII 2012 – przyjazd Marleny Kukawki-rzecznika KPP Słupca, Emila Wojtczaka- dzielnicowego gminy Lądek, sierżanta sztabowego, Pawła Ławniczaka-dzielnicowego gminy Zagórów, sierżanta sztabowego,
114. 14 XII 2012 – wyjazd stypendystów do WSB w Poznaniu na wręczenie dyplomów,
115. 21 XII 2012 – wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu,
116. 29 I 2013 – wyjazd do Zawidowic w sprawie „Albatrosa”,
117. 02 III 2013 – wyjazd maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę,
118. 03.04.2013r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie odwiedził dyrektor Berufsbildende Schulen Rotenburg-Europaschule w Rotenburgu Erwin Eggers,
119. 08.04.2013r. – wizyta klas maturalnych u położnej Estery Michalak,
120. 10.04.2013r. - spektakl profilaktyczny „Utracone marzenia” zaprezentowany przez aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”,
121. 16.04.2013r. – wyjazd uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej do siedziby firmy partnerskiej AGRO-RAMI w Kucharach niedaleko Kalisza,
122. 17.04.2013r. – wizyta Prymasa Polski Józefa Kowalczyka,
123. 18.04.2013r. – udział w Marszu Pamięci w Chełmnie nad Nerem,
124. 30.04.2013r. – spotkanie z dr. Mirosławem Słowińskim, producentem filmu „Syberiada polska”,
125. 21.05.2013r. - wizyta pracowników Hilti, Marcina Smorowskiego i Marcina Bączkiewicza, którzy zademonstrowali funkcjonowanie różnego rodzaju sprzętu,
126. 22-31.05.2013r. - pobyt gości z Rotenburga w ramach projektu „Walory środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i Dolnej Saksonii”, realizowanego przez ZSP (koordynatora) w programie „Uczenie się przez całe życie” –Comenius,
127. 29.05.2013r. – wyjazd dziewcząt z klasy pierwszej TOT do Gołuchowa.
128. 18.06.2013r. - spotkanie z Wojciechem Sychem, sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu,
129. 21.06.2013r. - wycieczka klasy II LO do Wrocławia,
130. 07-20.07.2013r. - Kamila Kowalska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w Szkole Letniej „Poławiacze Pereł”, zorganizowanej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego,
131. 14.07.2013r. – wyjazd na wakacyjne praktyki zawodowe w Mielnie,
132. 06.09.2013r. – wycieczka do Chorwacji,

 


                                               Opracowali Łukasz Parus, Sylwia Frydrychowicz, Sylwia Roszak

                       

Facebook