Oferta pracy

Oferty pracy dla uczniów i absolwentów » Oferta pracy

WPPZ S.A. w Stawie informuje, że od dnia 20 sierpnia 2018 r.

zatrudni na okres kampanii ziemniaczanej pracowników

na dział produkcji podstawowej

Proponowane wynagrodzenie za pracę wynosi 3.100,00 zł brutto/m-c

(słownie: trzy tysiące sto złotych ).

Zgłoszenia do pracy przyjmuje Dział Kadr tel.:63/2759102 wew. 20 lub 23. Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel.: 602 372 584.

                       

Facebook