Mamy klasę patronacką!

2018-01-18

Aktualności » Mamy klasę patronacką!

  • źródło: Internet
    źródło: Internet

W styczniu 2018 r. dyrektor ZSP Zagórów, Małgorzata Iwanicka oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński Dziekan Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpisali porozumienie w sprawie objęcia patronatem klas o profilu biologiczno-chemicznym.

Dzięki porozumieniu  uczniowie liceum będą  mogli korzystać z szerokiej oferty dydaktyczno-edukacyjnej UE w Poznaniu, zostaną otoczeni opieką i nadzorem merytorycznym podczas zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń i innych projektach edukacyjnych. Współpraca z prestiżowym ośrodkiem akademickim, kontakt ze specjalistami, a także studentami przyczyni do pogłębienia pasji oraz indywidualnych zainteresowań młodzieży.

Koordynatorem współpracy w naszej szkole jest p. Iwona Wilczyńska-Kałużna.

                                                                                                                                 BM

                       

Facebook