Jubileusz 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich

2018-06-11

Aktualności » Jubileusz 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie obchodził sześćdziesięciolecie swojego istnienia w sobotę 9 czerwca. Ten wyjątkowy jubileusz był okazją do tego, aby echo przeszłości odbiło się w teraźniejszości, a we wszystkich sercach obecnych nauczycieli, pracowników, absolwentów i rodziców odżyły wspomnienia minionych lat.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Zagórowie, odprawiona w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Po jej zakończeniu uroczystości jubileuszowe przeniosły się do hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Mariusz Roga - Starosta Słupecki, Roman Kulterman - wiceburmistrz Miasta Zagórów, prof. dr hab. Robert Zakrzewski - prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Artur Miętkiewicz - wójt Gminy Lądek, Grzegorz Matuszak - wójt gminy Rzgów oraz emerytowani dyrektorzy szkoły – Jadwiga Barańska – Ziołkiewicz, Jarosław Krasowski i Marek Kujawa.

Dyrektor szkoły, Małgorzata Iwanicka, podczas przemówienia otwierającego obchody jubileuszu podkreślała niezwykłą historię placówki ze względu na fakt, iż powstawała dwukrotnie i jest bardzo mocno osadzona w lokalnej społeczności. Prowadzący uroczystość jubileuszową absolwenci: Kamila Bartłomiejczak, obecna nauczycielka szkoły i Wiktor Nawrocki - zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Koninie, zabrali widzów w sentymentalną podróż po kolejnych etapach rozwoju szkoły. Zebrani mogli podziwiać występy wokalne i taneczne w wykonaniu absolwentów i obecnych uczniów szkoły.

Ten dzień był dobrą okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 kwietnia 2018 roku, dyrektor Marek Kujawa został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego. Jej wręczenia dokonali, Przewodniczący Rady Powiatu, Bogdan Jastrząb i Starosta Słupecki, Mariusz Roga.

Dyrektor Marek Kujawa oraz szkoła zostali uhonorowani medalem Zarządu Głównego PTTK, który wręczyli prezes słupeckiego PTTK - Piotr Synowiec oraz prezes honorowy PTTK - Andrzej Kończak.

Również Pani dyrektor Małgorzata Iwanicka przygotowała podziękowania dla darczyńców i przyjaciół szkoły w postaci pamiątkowych Medali ZSP Zagórów, a dla członków Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu Szkoły w skład którego weszli: Mariusz Roga, Wiesław Radniecki, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Ks. Adam Czechorowski, Marek Kujawa, Łukasz Parus, Władysław Łabęcki, ręcznie malowane obrazy wykonane przez uczennicę Liceum w ZSP Zagórów – Klaudię Matuszak. Nie zabrakło także nagród i wyróżnień dla nauczycieli.
Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze wicedyrektor Wioletta Woźna otrzymała Nagrodę Starosty Słupeckiego, a nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Nagrody Dyrektora Szkoły. Nagrody otrzymali: Katarzyna Dropińska, Agnieszka Frankowska, Katarzyna Maciocha, Barbara Młodzińska, Beata Nawrocka, Magdalena Wojnicz, Adam Wojtczak i Dorota Wypychowska.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani mogli zwiedzić szkołę, w której czekały przygotowane przez Pana Jana Kloca makiety budynków z gminy Zagórów a także wystawy fotografii przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Można było odnaleźć swoje ślady w starej kronice szkolnej, odszukać się na fotografiach sprzed lat, a także w towarzystwie dawnych kolegów i koleżanek wrócić do najpiękniejszych szkolnych wspomnień.

red. J. Suszka

                       

Facebook