Jak praktyki, to tylko w Hiszpanii

2018-04-12

Aktualności » Jak praktyki, to tylko w Hiszpanii

Mobilność zawodowa uczniów Technikum Obsługi Turystycznej i Technikum Geodezyjnego w ZSP w Zagórowie

Nazwa projektu : Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości

Uczestnicy: 16 uczniów z klas I i II Technikum Obsługi Turystycznej oraz III i IV Technikum Geodezyjnego

Miejsce praktyk: Malaga, Hiszpania

Czas trwania stażu: 07-21.04.2018 r.

 Kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie wyjechała na praktyki zagraniczne do Malagi w ramach projektu ,,Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” realizowany ze środków Programu Erasmus +. Komisja rekrutacyjna wybrała 16 osób. Młodzież musiała napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka i opinia wychowawcy.

Z przyznanych środków unijnych opłacone zostały: zakwaterowanie, przelot samolotem, ubezpieczenie, kursy doszkalające i bilety z miejsca zakwaterowania do miejsca praktyk. Uczniowie otrzymali również pieniądze na wyżywienie i „kieszonkowe”. Wychowankom towarzyszą dwaj opiekunowie- p. Tomasz Kowalikowski i p. Marek Kujawa. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie p. Kamila Bartłomiejczak - koordynator projektu.
Głównym celem praktyki zagranicznej jest wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług turystycznych i geodezyjnych.

Młodzież przez dwa tygodnie uczyła się będzie zawodu w dwóch przedsiębiorstwach. Jest to:

  • INMOBILIARIA-HOGAR-MUNDO
  • Residencia La Rosaleda

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznać się z organizacją i specyfiką pracy w branży turystycznej i geodezyjnej.

red. Kamila Bartłomiejczak

                       

Facebook