ERASMUS + „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”

2018-06-15

Aktualności » ERASMUS + „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”

ERASMUS + „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024681

W ramach akcji POWER VET Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości programu Erasmus + zorganizowano konferencję promującą i podsumowującą mobilność. Głównym celem spotkania było podzielenie się rezultatami, spostrzeżeniami oraz informacjami dotyczącymi prac związanych z dwuletnim projektem wyjazdów do Hiszpanii.

Konferencja zgromadziła 100 osób: przedstawicieli władz lokalnych, pracodawców oraz 64 uczestników projektu. Uczniowie mieli możliwość opowiedzenia o mobilności oraz korzyściach, jakie niósł za sobą projekt.

Spotkanie otworzyły Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, Pani Małgorzata Iwanicka oraz koordynator projektu, Pani Kamila Bartłomiejczak. Dalszą część konferencji przeprowadziły uczestniczki programu Erasmus +, Natalia Ławniczak i Monika Marciniak.

Podczas konferencji, która odbyła się w Sali Biesiadnej „Nad Stawami”, wręczone zostały certyfikaty potwierdzające udział w mobilności dla 16 uczestników czwartej grupy, która wyjechała na praktyki do Malagi. Po zakończeniu części wykładowej uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na posiłek a następnie do dyskusji związanej z projektem.

                       

Facebook