Drugi Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

2018-04-27

Aktualności » Drugi Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

Uczniowie 3 klasy Technikum Teleinformatycznego w ZSP Zagórów Krystian Żelek oraz Jerzy Piersiala uczestniczyli w drugim już Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pn. „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.”, który odbył się 26 kwietnia w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Projekt przygotowała przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk.

W projekcie uczestniczyły prawie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie wielkopolskim.

Sesja Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego została przeprowadzona na wzór prac, jakie mają miejsce podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Młodzież miała możliwość brania udziału w głosowaniach, a także wybrała spośród swojego grona sekretarzy obrad, przewodniczących poszczególnych komisji, a przede wszystkim prezydium Pierwszego Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Młodzież, oprócz udziału w samej sesji, miała również możliwość pracy w komisjach. Powołane zostały w tym celu cztery komisje tematyczne: Komisja Gospodarki, Komisja Upamiętnienia Czynu Powstańczego, Komisja Kultury, Komisja Samorządowa. Uczniowie z ZSP Zagórów zapisali się oraz zaangażowali w prace Komisji Gospodarki oraz do Komisji Samorządowej.

Młodzież miała możliwość sformułowania postulatów w zakresie  form obchodzenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Zwieńczeniem sesji było przyjęcie, wypracowanych podczas obrad komisji, postulatów składających się na uchwałę SMWW w sprawie: przyjęcia postulatów młodzieży wypracowanych na sesji pt.: „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w. ”.

                       

Facebook