Bracia Kostaneccy

O szkole » Bracia Kostaneccy

 • Kostanecki-Stanislaw.jpg

  Stanisław Kostanecki (1860 - 1910)

  Chemik organik urodzony 16 kwietnia 1860 roku w Myszakowie niedaleko Zagórowa. Kształcił się w gimnazjum realnym w Poznaniu, gdzie zetknął się z profesorem Teodorem Krugiem, wykładowcą chemii. To on zaszczepił młodemu Kostaneckiemu zamiłowanie do tej dziedziny nauki. Kiedy Stanisław był już znanym naukowcem, każdą swoją nową publikację przesyłał prof. Krugowi z osobistą dedykacją.

  WIÊCEJ

 • Kostanecki-Jan.jpg

  Jan Kostanecki (1861 - 1942)

  Urodził się 4 grudnia w 1861 roku w Myszakowie. Nauki pobierał w gimnazjum realnym w Poznaniu. Od dzieciństwa przejawiał zamiłowanie do rolnictwa, toteż po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął u niemieckiego gospodarza kolonisty praktykę rolniczą, podczas której zdobył wiele umiejętności przydatnych w późniejszym czasie do zarządzania gospodarstwem w Charbicach Dolnych niedaleko Łodzi.

  WIÊCEJ

 • Kostanecki-Kazimierz.jpg

  Kazimierz Telesfor Kostanecki (1863 - 1940)

  Urodzony 25 grudnia 1863 roku w Myszakowie. Po trzyletniej edukacji w gimnazjum realnym w Poznaniu kontynuuje naukę w gimnazjum filologicznym św. Marii Magdaleny.

  W 1883 roku rozpoczyna studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Berlińskiego, poświęcając się historii sztuki. W tym czasie z pasją poszerza zainteresowania sztuką. Zamiłowanie do malarstwa i rzeźby będzie mu towarzyszyć przez resztę życia. W przyszłości krakowskie mieszkanie stanie się małym muzeum z cennymi kolekcjami obrazów i rzeźb, a przyjaciółmi zostaną tacy mistrzowie pędzla i dłuta, jak Jacek Malczewski, Julian Fałat, Teodor Axentowicz, Wojciech Weiss czy Ludwik Puget.

  WIÊCEJ

 • Kostanecki-Antoni.jpg

  Antoni Paweł Kostanecki (1866 - 1941)

  Urodził się 9 stycznia 1866 roku w Myszakowie. Po ukończeniu poznańskiego gimnazjum realnego, idąc w ślady starszych braci, wstępuje na Uniwersytet Berliński. Interesuje się szkołą historyczną ekonomii politycznej, która negowała uniwersalny charakter praw ekonomii i zasady liberalizmu gospodarczego. Był to nurt myśli powstały około 1840 roku w Niemczech i rozwinięty w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Głosił rezygnację z badań teoretycznych na rzecz opisu historycznego. W zasadniczych punktach stanowił przeciwieństwo marksistowskich teorii ekonomicznych. Szkoła historyczna wpłynęła trwale na poglądy i pracę naukową Antoniego Kostaneckiego.

  WIÊCEJ

 • Dokumenty

Zobacz wszystkie | Strony:
             

Facebook