Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

2017-11-13

Aktualności » Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Montaż słowno-muzyczny oraz pieśni patriotyczne wykonane przez szkolny zespół wokalno-instrumentalny dostarczyły zebranym nie tylko wrażeń estetycznych, ale wzbudziły także refleksje nad postawami patriotycznymi.

 Uczniowie poczuli dumę z przynależności do narodu polskiego, szacunek do wartości, o które walczyli nasi przodkowie oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskich.

Myślą przewodnią akademii było ukazanie dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę oraz znaczących wydarzeń, które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi. Recytowane utwory poetyckie i współczesne aranżacje pieśni patriotycznych przeniosły zebranych w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność.

Akademię poprowadzili Dawid Błażejewski i Paulina Grochocińska ( II LO). Utwory poetyckie deklamowali: Sandra Czajka (I TOT), Aleksandra Węglewska, Weronika Drećko, Filip Dropiński (I LO), Sandra Nowak, Sylwia Rojewska (II TOT), Daria Wstawska ( II LO ), Paulina Nowak, Sara Matuszak, Izabela Cierzniak ( III TOT) i Aleksandra Szewczyk ( III LO). Dekoracje przygotowały uczennice: Martyna Wilczewska, Joanna Baśkiewicz, Weronika Woźniak, Klaudia Grzeszczak i Julita Maćkowiak (II LO)

Pieśni patriotyczne zagrał szkolny zespół muzyczny Kostanecki Band w składzie: wokal -Malwina Chojnowska ( III LO), Sylwia Rojewska ( II TOT ) i Dariusz Kozłowski ( III TE), instrumenty muzyczne – Joanna Słowińska ( III TOT ), Natalia Słowińska ( III LO ), Magdalena Sowińska ( I TE ), Damian Majchrzak, Krystian Żelek ( III TE ), Krystian Grzeszczak ( III LO ), Damian Pańczak ( II TE ).

Nad przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: wicedyrektor Adam Wojtczak, Agnieszka Frankowska, Jacek Przydryga oraz opiekun szkolnego zespołu muzycznego - Roman Jasiczek. Członkami pocztu sztandarowego byli: Elżbieta Łodziewska, Weronika Radosiewicz ( III TG ) i Rafał Kujawa ( II TE ).

Nagłośnieniem zajęli się Dominik Nowak, Michał Gacki (III TE) oraz Kacper Graczyk ( I LO ).

Uczniom, którzy aktywnie zaangażowali się w szkolne obchody Święta Niepodległości, za ukazanie piękna ojczystej poezji i pieśni patriotycznej składamy serdeczne podziękowania.

 red. A.Frankowska

 

                       

Facebook