"Otwarta firma"- uczymy się od praktyków

2018-11-26

Aktualności » "Otwarta firma"- uczymy się od praktyków

"Otwarta Firma" to program realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Realizacja programu polega na zaangażowaniu szkół ponadgimnazjalnych w spotkania z instytucjami bądź firmami. Jego ideą jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi i stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. Do tego przedsięwzięcia   dołączyła również nasza szkoła.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • spotkania się z przedstawicielami poszczególnych firm i instytucji,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wybranym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z wadami i zaletami pracy na etacie oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


W naszej inicjatywie wzięły udział następujące firmy i instytucje:

 -AGRO-RAMI Raniś i wspólnicy s.c.

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Starostwo Powiatowe w Słupcy

- Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie

- Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

- Tomasz Szczęśniak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uczniowie klasy III zasadniczej szkoły zawodowej z opiekunem panią Eweliną Zehner odwiedzili nowy oddział firmy Agro - Rami we Wrześni. Dyrektor handlowy Case&Steyr Tomasz Polak oprowadził uczniów po oddziale, zapoznał ze strukturami działalności dilera ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych. Opowiedział o produktach, formach finansowania oraz o usługach serwisowych i handlowych.

 Uczennice klasy II i III technikum odwiedziły Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie.

Dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi cieszy się bowiem zawód nauczyciela. Uczennice uczestniczyły w zajęciach, pozyskały informacje o kwalifikacjach, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do pracy z małymi dziećmi. Wizyta w przedszkolu zapewne pozostanie na długo w ich pamięci, ze względu na miłe przyjęcie zarówno przez panie nauczycielki jak i dzieci.

Spotkanie z panią Magdaleną Żychowicz Powiatowym Rzecznikiem  Konsumentów odbyło się w naszej szkole aż dwa razy. Uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum obsługi turystycznej i technikum teleinformatycznego poszerzyli wiedzę na temat praw konsumenta.  Młodzież uzyskała informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a rękojmią. Omówiła także problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem.

 Dużym zainteresowaniem wsród uczniów cieszy się również zawód policjanta. Czworo uczniów z  klasy IV technikum teleinformatycznego i geodezyjnego odwiedziło dział kadr i policyjną izbę zatrzymań. Młodzież miała okazję porozmawiać z technikiem kryminalistycznym oraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji, poznała zasady rekrutacji oraz specyfikę pracy w różnych pionach i komórkach słupeckiej jednostki policji. Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani pedagog Jolanta Suszka.

 Pan Michał Kordeczka Wiceprezes Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie  opowiedział o działalności Banku Spółdzielczego i spółdzielczości.

Uczniowie dowiedzieli się jakie stanowiska pracy funkcjonują w placówkach oraz w centrali banku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy I i II technikum teleinformatycznego i obsługi turystycznej wraz z opiekunem panią Sylwią Roszak. Młodzież dowiedziała się jak w dzisiejszym świecie bankowość przenika się z informatyką i w jakich obszarach ta współpraca występuje.

 W ramach projektu "Praktyk Biznesu" uczniowie klasy IV technikum teleinformatycznego i geodezyjnego mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem Tomaszem Szczęśniakiem. Spotkanie dotyczyło praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Prowadzący na przykładzie własnych doświadczeń omówił jakie powinno być podejście do prowadzenia własnego biznesu oraz o dobrych i złych stronach prowadzenia własnej firmy. Celem projektu zorganizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest zainspirowanie oraz motywowanie uczniów planujących w przyszłości prowadzenie własnej firmy.

 Dziękujemy serdecznie wszystkim przedstawicielom firm i instytucji. Spotkanie z praktykami z pewnością pozwoliło naszym uczniom lepiej poznać sytuację na rynku pracy, a zdobyte doswiadczenia zaowocują przemyślanymi decyzjami związanymi z planowaniem własnej kariery zawodowej.

Szkolnym koordynatorem projektu była Agnieszka Frankowska nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

 

                                   

Facebook