"Akademia Zawodowców"

2017-11-08

Aktualności » "Akademia Zawodowców"

Tytuł projekt: Akademia Zawodowców
Uczestnicy: 142 uczniów z klas Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Geodezyjnego, Technikum Teleinformatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Czas trwania projektu: 02.09.2016 – 31.08.2018
Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Nazwa Poddziałania: „Kształcenie zawodowe młodzieży”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Baraci Kostaneckich w Zagórowie i zdolności do zatrudnienia. Obejmuje on 142 uczniów szkoły i jest realizowany w okresie od 02.09.2016 do 31.08.2018 r.
Przedmiotem projektu jest wysokiej jakości doradztwo zadodowo-edukacyjne, warsztaty i szkolenia zawodowe, staże, nawiązanie ścisłej współpracy z wielkopolskimi pracodawcami ze Specjalnej Sfery Ekonomicznej , doposażenie pracowni turystycznej, geodezyjnej, informatycznej i Zespołu Szkół Zawodowych oraz objęcie 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych praktyką u pracodawców.
Każdy uczeń został objęty wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także zgodnie z Indywidualnym Planem Działania warsztatami wzbogacającymi wiedzę i kompetencję uczestników projektu. Uczniowie wzięli udział w kursach podnoszących uprawnienia zawodowe. Część z nich będzie miała także możliwość uczestniczenia w stażach wykraczających poza zakres kształcenia praktycznego.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
⦁ Doradztwo zawodowo-edukacyjne dla 142 uczniów;
⦁ Kurs komputerowy Cisco IT Essentials 5.0 i doposażenie pracowni informatycznej;
⦁ Kurs uprawnienia elektryczne SEP do 1kV;
⦁ Warsztaty geodezyjne i doposażenie pracowni;
⦁ Kursy dla kierunku technik obsługi turystycznej:
- Pilot i przewodnik turystyczny,
- Animator czasu wolnego,
- Opiekun kolonii,
- rezydent turystyczny,
- Bhp.,
- Pierwsza pomoc
⦁ Doposażenie pracowni turystycznej;
⦁ Warsztaty dla uczniów kierunku mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz doposażenie pracowni ZSZ;
⦁ Kursy zawodowe dla uczniów ZSZ;
⦁ Staże wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów technikum;
⦁ Kurs AutoCad.

 

 

                       

Facebook